Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Zmiany w prawie pracy w 2023 roku

Opublikowano: 2023-01-04 00:27:42, przez: admin, w kategorii: Praca

Rok 2023 zapowiada się w prawie pracy pracowicie dla przedsiębiorców, bo zmian w przepisach będzie wiele. Dotyczyć będą one nie tylko przepisów Kodeksu pracy, ale też innych aktów regulujących stosunki między pracodawcą a pracownikiem. Cześć zmian jest na zaawansowanym etapie legislacyjnym, niektóre są jeszcze we wstępnej, czasem jedynie planowej, fazie wdrażania.\n\n

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Nowy rok w prawie pracy rozpocznie się podwyżką płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wynosić będzie 3.490,00 złotych brutto miesięcznie. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie aż dwa razy – druga podwyżka obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2023 roku, od tego dnia płaca minimalna wzrośnie do kwoty 3.600 złotych brutto miesięcznie.

W 2023 roku dwukrotnie wzrośnie również minimalna stawka godzinowa obowiązująca dla zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Jej wartość wyniesie: 22,80 złotych brutto – od 1 stycznia 2023 roku, a następnie 23,50 złotych brutto – od 1 lipca 2023 roku.


Adwokat Joanna Torbé-Jacko ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych podkreśla, że podwyżka płacy minimalnej to nie jedyny wzrost kosztów pracy, który czeka pracodawców. Początek kolejnego roku przyniesie również podwyżkę diety z tytułu podróży krajowej przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia.

- Po zmianie wynosić będzie 45 złotych za dobę podróży – jest to wzrost o 7 złotych w stosunku do obecnie obowiązującej stawki 38 złotych za dobę podróży.

- Wraz z płacą minimalną wzrasta bardzo wiele innych świadczeń i wartości m.in. wynagrodzenie za przestój, minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, współczynnik ekwiwalentowy. - dodaje adw. Joanna Torbé – Jacko.

Zmiany w prawie pracy w 2023 roku dotyczyć mają także Polskiego Ładu. - Od I kwartału 2023 roku osoby mające kilka stosunków pracy dokonają rozliczenia kwoty wolnej od podatku w zależności od ilości zatrudniających ich pracodawców. – wskazuje ekspertka BCC.


Obowiązek uwzględnienia zmodyfikowanych obliczeń nie będzie spoczywał na pracowniku, lecz na płatniku (pracodawcy), który będzie zobowiązany do pomniejszania zaliczek na poczet PIT o wartość nie większą niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. O ile samo rozliczenie będzie spoczywać na pracodawcy, o tyle jego dokonywanie na nowych zasadach będzie możliwe dopiero po złożeniu przez podatnika oświadczenie o ww. pomniejszeniu. Wartość pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy będzie uzależniona od ilości płatników, którym zostanie złożone oświadczenie.

Adwokat Joanna Torbé-Jacko wskazuje, że oczekiwane są także zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców. W tym zakresie rząd deklaruje ułatwienia dla zatrudniających, projekt zamian jest na etapie rządowym.


- Rząd deklaruje, że celem projektowanej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców jest stworzenie przejrzystych przepisów określających zasady dostępu cudzoziemców do rynku pracy, usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz wyeliminowanie naruszeń i nadużyć przepisów związanych z powierzaniem pracy cudzoziemcom.

- Projekt realizuje od dawna wysuwany przez BCC postulat ujednolicenia i uproszczenia przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców. – dodaje ekspertka BCC.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij