Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Redakcja

Siedziba:

Racławówka 134
36-047 Niechobrz

Redaguje zespół