Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Samorządy

Prezydent Konrad Fijołek prezentował przez ponad godzinę uchwałę, potem jeszcze odpowiadał na pytania i wątpliwości radnych

Rzeszów ma uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Rzeszowscy radni uchwalili podczas dzisiejszej (29 września 2023 r.) sesji nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta. To dokument, na bazie którego będą teraz powstawać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. więcej »

Zobacz także

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP