Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Susza w Polsce 2019. Podkarpackie na tle kraju

Opublikowano: 2019-08-19 07:41:44, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznastwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Fot. Pixabay/CC0Suszy w Polsce 2019. Podkarpackie na tle kraju
Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

W dziewiątym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -134 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 39 mmw stosunku do poprzedniego okresu (1 VI-31 VII).

Największy deficyt wody w okresie od 10 czerwca do 11 sierpnia br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Obecnie na tym terenie wartości KBW osiągają od -240 do -249 mm. Duży deficyt wody notowany jest na obszarze województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego, wynosi od -180 mm do -209 mm. Na południu kraju w woj. małopolskim, podkarpackim, dolnośląskim oraz na północy Polski w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim w tym okresie sześciodekadowym notowano najmniejsze niedobory wody wynoszące od -50 do -119 mm.

Suszę rolnicza notowana jest na terenie piętnastu województw:

 • Lubuskiego,
 • Łódzkiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Opolskiego,
 • Lubelskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Śląskiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Podkarpackiego,
 • Podlaskiego,
 • Małopolskiego,
 • Pomorskiego.

 

W obecnie rozpatrywanym sześciodekadowym okresie susza nie jest notowana jedynie w województwie warmińsko-mazurskim.

Susza notowana jest we wszystkich monitorowanych w tym okresie uprawach, wśród:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu,
 • Buraka cukrowego,
 • Ziemniaka,
 • Chmielu.

 

Tabela 1 prezentuje zasięg suszy rolniczej w obecnym okresie sześciodekadowym dla poszczególnych upraw jako liczbę i udział gmin z suszą.

Tabela 1. Zasięg suszy rolniczej w okresie 11 czerwiec – 10 sierpień, liczba i udział (%) gmin w monitorowanych uprawach

Lp.UprawaLiczba gmin zagrożonychsusząUdział gmin zagrożonych suszą (w %)w Polsce
1. Kukurydza na kiszonkę 1711 69,08
2. Kukurydza na ziarno 1698 68,55
3. Krzewy owocowe 1522 61,45
4. Rośliny strączkowe 1427 57,61
5. Warzywa gruntowe 1106 44,65
6 Tytoń 1011 40,82
7. Ziemniak 950 38,35
8. Chmiel 785 31,69
9. Truskawki 557 22,49
10. Zboża jare 414 16,71
11. Drzewa owocowe 339 13,69
12. Burak cukrowy 297 11,99
13. Zboża ozime 179 7,23

 

Informację o powierzchni gruntów ornych zajętych przez suszę w obecnym okresie sześciodekadowym przedstawia tabela 2.

Tabela. 2. Zasięg suszy rolniczej jako udział (%) potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą w monitorowanych uprawach

Lp.UprawaUdział powierzchni zagrożonej suszą(w %)w Polsce
1. Krzewy owocowe 35,51
2. Kukurydza na kiszonkę 35,48
3. Kukurydza na ziarno 34,88
4. Rośliny strączkowe 31,13
5. Tytoń 21,47
6. Warzywa gruntowe 20,69
7. Ziemniak 16,81
8. Chmiel 13,95
9. Truskawki 9,04
10. Zboża jare 5,89
11. Burak cukrowy 4,74
12. Drzewa owocowe 4,53
13. Zboża ozime 2,11

 

W dziewiątym okresie raportowania od 11 czerwca do 10 sierpnia 2019 roku największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 1711 gminach Polski (69,08% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 520 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 35,48% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 3.

Tab. 3. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 91,54
2 łódzkie 177 177 100,00 75,60
3 wielkopolskie 226 226 100,00 85,47
4 opolskie 71 70 98,59 32,22
5 lubelskie 213 208 97,65 34,95
6 mazowieckie 314 250 79,62 40,27
7 śląskie 167 132 79,04 36,25
8 świętokrzyskie 102 80 78,43 22,68
9 zachodniopomorskie 113 88 77,88 34,57
10 dolnośląskie 169 130 76,92 28,80
11 kujawsko-pomorskie 144 101 70,14 23,74
12 podkarpackie 160 63 39,38 11,20
13 podlaskie 118 42 35,59 9,44
14 małopolskie 182 52 28,57 2,64
15 pomorskie 123 10 8,13 1,54

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 1698 gminach Polski (68,55% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 533 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 34,88% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 4.

Tab. 4. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 91,34
2 łódzkie 177 177 100,00 75,16
3 wielkopolskie 226 226 100,00 84,51
4 opolskie 71 70 98,59 32,08
5 lubelskie 213 205 96,24 34,00
6 mazowieckie 314 249 79,30 39,43
7 śląskie 167 132 79,04 34,27
8 świętokrzyskie 102 80 78,43 22,11
9 zachodniopomorskie 113 87 76,99 33,48
10 dolnośląskie 169 130 76,92 28,63
11 kujawsko-pomorskie 144 100 69,44 23,05
12 podkarpackie 160 63 39,38 10,91
13 podlaskie 118 37 31,36 9,12
14 małopolskie 182 50 27,47 2,52
15 pomorskie 123 10 8,13 1,34

 

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych Wystąpiław 1522 gminach Polski (61,45% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 627 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 35,51% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy wśród krzewów owocowych w poszczególnych województwach przedstawia tab. 5.

Tab. 5. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych.

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 96,78
2 łódzkie 177 177 100,00 77,43
3 wielkopolskie 226 226 100,00 90,60
4 opolskie 71 68 95,77 33,35
5 lubelskie 213 174 81,69 34,92
6 śląskie 167 128 76,65 40,97
7 mazowieckie 314 235 74,84 38,89
8 dolnośląskie 169 121 71,60 31,09
9 zachodniopomorskie 113 76 67,26 33,51
10 świętokrzyskie 102 63 61,76 16,85
11 kujawsko-pomorskie 144 73 50,69 22,33
12 podkarpackie 160 41 25,62 6,07
13 podlaskie 118 27 22,88 6,49
14 małopolskie 182 29 15,93 1,17
15 pomorskie 123 2 1,63 0,13

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 1427 gminach Polski (57,61% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 677 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 31,13% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 6.

Tab. 6. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 93,76
2 łódzkie 177 177 100,00 72,06
3 wielkopolskie 226 226 100,00 83,12
4 opolskie 71 65 91,55 31,48
5 śląskie 167 127 76,05 30,29
6 lubelskie 213 161 75,59 29,34
7 mazowieckie 314 223 71,02 32,06
8 dolnośląskie 169 116 68,64 28,83
9 zachodniopomorskie 113 73 64,60 25,78
10 świętokrzyskie 102 46 45,10 12,84
11 kujawsko-pomorskie 144 59 40,97 17,83
12 podlaskie 118 23 19,49 5,02
13 podkarpackie 160 28 17,50 3,33
14 małopolskie 182 19 10,44 0,35
15 pomorskie 123 2 1,63 0,03

 

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w 1106 gminach Polski (44,65 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 760. Odnotowano ją w 12 województwach na powierzchni 20,69% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawiatab. 7.

Tab. 7. Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 84,32
2 łódzkie 177 171 96,61 47,27
3 wielkopolskie 226 216 95,58 71,14
4 opolskie 71 59 83,10 23,89
5 dolnośląskie 169 102 60,36 23,94
6 mazowieckie 314 173 55,10 15,84
7 śląskie 167 91 54,49 10,53
8 lubelskie 213 114 53,52 16,72
9 zachodniopomorskie 113 51 45,13 10,02
10 kujawsko-pomorskie 144 30 20,83 3,82
11 świętokrzyskie 102 13 12,75 3,39
12 podlaskie 118 4 3,39 0,05

 

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach tytoniu. Wystąpiła w 1011 gminach Polski (40,82 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 823. Odnotowano ją w 11 województwach na powierzchni 21,47% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 8.

Tab. 8. Zasięg suszy w uprawach tytoniu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 92,86
2 łódzkie 177 166 93,79 49,14
3 wielkopolskie 226 207 91,59 72,25
4 opolskie 71 59 83,10 26,13
5 dolnośląskie 169 99 58,58 26,46
6 mazowieckie 314 159 50,64 15,68
7 lubelskie 213 102 47,89 18,15
8 zachodniopomorskie 113 46 40,71 10,50
9 śląskie 167 59 35,33 7,18
10 kujawsko-pomorskie 144 23 15,97 4,61
11 świętokrzyskie 102 9 8,82 2,22

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach ziemniaka. Wystąpiła w 950 gminach Polski (38,35 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie z wystąpieniem suszy o 630 gmin. Odnotowano ją w 11 województwach na powierzchni 16,81% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 9.

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Tab. 9. Zasięg suszy w uprawach ziemniaka

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 84,61
2 łódzkie 177 160 90,40 37,54
3 wielkopolskie 226 202 89,38 63,18
4 opolskie 71 58 81,69 18,27
5 dolnośląskie 169 96 56,80 20,28
6 mazowieckie 314 145 46,18 9,44
7 lubelskie 213 93 43,66 10,25
8 zachodniopomorskie 113 41 36,28 6,52
9 śląskie 167 44 26,35 5,81
10 kujawsko-pomorskie 144 21 14,58 2,69
11 świętokrzyskie 102 8 7,84 1,61

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach chmielu. Wystąpiła w 785 gminach Polski (31,69 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie z wystąpieniem suszy o 817 gmin. Odnotowano ją w 11 województwach na powierzchni 13,95% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 10.

Tab. 10. Zasięg suszy w uprawach chmielu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 80,24
2 wielkopolskie 226 192 84,96 55,54
3 łódzkie 177 137 77,40 29,02
4 opolskie 71 54 76,06 11,79
5 dolnośląskie 169 88 52,07 18,27
6 lubelskie 213 70 32,86 7,90
7 mazowieckie 314 91 28,98 6,14
8 zachodniopomorskie 113 31 27,43 4,40
9 śląskie 167 24 14,37 2,91
10 kujawsko-pomorskie 144 12 8,33 1,73
11 świętokrzyskie 102 4 3,92 0,34

 

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 577 gminach Polski (22,49% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 1066. Odnotowano ją w 10 województwach na powierzchni 9,04% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 11.

Tab. 11. Zasięg suszy w uprawach truskawek

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 76,88
2 wielkopolskie 226 175 77,43 37,73
3 opolskie 71 38 53,52 6,16
4 dolnośląskie 169 77 45,56 13,05
5 łódzkie 177 73 41,24 12,18
6 lubelskie 213 41 19,25 3,36
7 mazowieckie 314 48 15,29 2,44
8 zachodniopomorskie 113 16 14,16 2,61
9 kujawsko-pomorskie 144 6 4,17 0,36
10 śląskie 167 1 0,60 0,02

 

W tym okresie raportowania od 11 czerwca do 10 sierpnia 2019 r. zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 414 gminach Polski (16,71% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 1419 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 5,89% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 12.

Tab. 12. Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 68,90
2 wielkopolskie 226 162 71,68 25,32
3 opolskie 71 29 40,85 3,34
4 dolnośląskie 169 63 37,28 8,24
5 łódzkie 177 39 22,03 4,58
6 zachodniopomorskie 113 14 12,39 1,61
7 mazowieckie 314 15 4,78 0,14
8 lubelskie 213 10 4,69 0,42

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach drzew owocowych. Wystąpiław 339 gminach Polski (13,69% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 1127. Odnotowano ją w 7 województwach na powierzchni 4,53% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 13.

Tab. 13. Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 59,97
2 wielkopolskie 226 150 66,37 19,07
3 dolnośląskie 169 50 29,59 6,32
4 opolskie 71 18 25,35 1,72
5 łódzkie 177 24 13,56 2,26
6 zachodniopomorskie 113 12 10,62 1,06
7 lubelskie 213 3 1,41 0,02

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach buraka cukrowego. Wystąpiła w 297 gminach Polski (11,99% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 770. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 4,74% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 14.

Tab. 14. Zasięg suszy w uprawach buraka cukrowego

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 39,84
2 wielkopolskie 226 138 61,06 26,98
3 dolnośląskie 169 44 26,04 7,73
4 opolskie 71 10 14,08 2,07
5 zachodniopomorskie 113 9 7,96 1,12
6 łódzkie 177 14 7,91 0,51

 

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano w dalszym ciągu w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiław 179 gminach Polski (7,23% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 1422 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 2,11% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy wśród zbóż ozimych w poszczególnych województwach przedstawia tab. 15.

Tab. 15. Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 81 98,78 43,29
2. wielkopolskie 226 70 30,97 5,61
3. dolnośląskie 169 25 14,79 2,94
4. zachodniopomorskie 113 3 2,65 0,31

 

W czerwcu było bardzo ciepło. Najcieplej było w południowo-zachodniej części kraju z temperaturą powietrza od 22 do ponad 23°C (cieplej o ponad 6°C w stosunku do normy wieloletniej). Najchłodniej było w północnej i południowej części Polski od 19 do 22°C ale i na tych terenach było cieplej od normy od 3 do 6°C.

Pierwsza i druga dekada lipca były chłodne, natomiast trzecia była już cieplejsza. W pierwszej dekadzie najzimniej było w północnej części Polski z temperaturą od poniżej 14,5 do 16°C. W części południowej było nieco cieplej od 16 do 19°C. Najcieplej było na Pogórzu Karpackim z temperatura minimalnie przekraczającą 19°C. Natomiast w drugiej dekadzie tego miesiąca najzimniej było we wschodnich terenach kraju od 16 do 17°C a najcieplej w zachodnich obszarach Polski od 17 do 18°C. Trzecia dekada tego miesiąca najcieplejsza była w zachodniej części kraju od 22 do ponad 23°C, a najzimniej, ale również ciepło, było w północno-wschodniej Polsce od 19 do 20°C.

Pierwsza dekada sierpnia była ciepła w południowo-zachodnich terenach kraju z temperaturą powietrza od 20 do ponad 20,5°C. Natomiast najzimniej było w północno-wschodnich obszarach Polski od 16 do 17°C.

W czerwcu na przeważającym obszarze kraju notowano niskie opady. Szczególnie małe od poniżej 10 do 20 mm wystąpiły na Pojezierzu Wielkopolskim, Nizinie Wielkopolskiej, Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Na tych terenach stanowiły od 20 do 30% normy wieloletniej. Stosunkowo wysokie opady notowano w północno-wschodniej części Polski od 60 do ponad 110 mm, stanowiące od 100 do ponad 130% normy. Na przeważającym obszarze kraju notowano opady od 20 do 60 mm wynoszące od 30 do 100% normy.

W pierwszej i trzeciej dekadzie lipca opady były bardzo zróżnicowane. W północnej części kraju w pierwszej dekadzie oraz w południowo-wschodnich terenach Polski w trzeciej dekadzie notowano opady od 15 do nawet ponad 50 mm. Natomiast w części środkowej opady wynosiły od 5 do 15 mm. W południowych obszarach kraju w pierwszej dekadzie oraz w północno-zachodnich obszarach Polski w trzeciej dekadzie tego miesiąca notowano opady wynoszące nawet poniżej 5 mm. Natomiast w drugiej dekadzie tego miesiąca opady w całej Polsce były bardzo małe od poniżej 5 do 10 mm. Jedynie w południo-zachodnich rejonach kraju oraz na terenach górskich notowano nieco większe opady od 10 do 30 mm.

W pierwszej dekadzie sierpnia w środkowym pasie kraju notowano małe opady od poniżej 5 do 15 mm. W południowych i północnych obszarach Polski opady były już większe od 15 do ponad 50 mm.

W ostatnim okresie sześciodekadowym pierwszy raz od 10 czerwca odnotowano wzrost wartości klimatycznego bilansu wodnego. W poprzednich sześciu okresach sześciodekadowych notowano coraz bardziej powiększający się deficyt wody, którego skutkiem była bardzo rozległa susza rolnicza występująca we wszystkich monitorowanych uprawach oraz notowano ją we wszystkich województwach kraju.

Obecnie niedobór wody dla roślin zmalał. W tym okresie raportowania w stosunku do poprzedniego okresu nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach. Zmniejszenie to wynosiło od 520 gmin w przypadku kukurydzy na kiszonkę po 1422 w uprawach zbóż ozimych. Jednakże suszą objęte jest nadal 15 województw kraju oraz wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw.

Dyrektor

Prof. dr. hab. Wiesław Oleszek

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadaw.

Dr hab. Rafał Pudełko

Dr Katarzyna Żyłowska

Dr Jan Jadczyszyn

Mgr Piotr Koza

Mgr Elżbieta Wróblewska

Mgr Agata Nowak

Więcej o: susza, uprawy

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij