Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
IV Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2024
Domki na Roztoczu
IX Konferencja Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju

Rozpoczął się nabór do III edycji programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”

Opublikowano: 2024-07-09 12:16:54, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

PODKARPACKIE. W tym roku do podziału jest ponad 3,3 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 30 lipca.

Rozpoczął się nabór do III edycji programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”

 

Program „Podkarpacki Naturalny Wypas” to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, zarówno pod względem zasięgu, jak i sposobu finansowania, który pochodzi ze środków własnych samorządu województwa. Pierwsza edycja programu, realizowana w latach 2012-2016 na kwotę ponad 10 mln zł, spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem organizacji pozarządowych oraz rolników bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Nic więc dziwnego, że program był kontynuowany. W latach 2017-2020 jego budżet wynosił już prawie 11 mln zł. Środki do rozdysponowania w trzeciej edycji programu, przyjętego na lata 2021-2025 wyniosą już ponad 17 mln zł. W tym roku do dyspozycji jest ponad 3,3 mln zł.

Wybierz studia w WSPiA

Program obejmuje wypas zwierząt na łąkach i pastwiskach województwa podkarpackiego. Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i spółdzielnie, kościoły, kluby sportowe, a także przedsiębiorstwa non-profit. Podmioty zgłaszające działki do wypasu są zobowiązane do posiadania dokumentów potwierdzających własność lub prawo dysponowania terenem. Zwierzęta wypasane w ramach programu muszą pozostać w gospodarstwie przez cały okres wypasu.

Zakres programu systematycznie ulegał znacznemu poszerzeniu, co przyniosło efekty oczekiwane zarówno przez samorząd województwa, jak i uczestników projektu. Jego realizacja przyczyniła się do utrzymania trwałych użytków zielonych, zachowania krajobrazu obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej w regionie, a także przyniosła znaczące korzyści ekonomiczne i społeczne. Ekstensywny wypas zwierząt jest najlepszym sposobem na ochronę naturalnego, charakterystycznego dla województwa podkarpackiego, krajobrazu. Sprzyja wspieraniu chowu i hodowli bydła mięsnego i mlecznego oraz wsparciu pszczelarstwa. Dzięki ekstensywnemu wypasowi zwierząt, Podkarpacie jest bogate w naturalne produkty wysokiej jakości, które znacznie przewyższają wartością odżywczą i zdrowotną produkty pochodzące z rolnictwa intensywnego.

- „Podkarpacki Naturalny Wypas” to program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego, który stanowi odpowiedź samorządu na problemy środowiskowe. Jest on jednym z instrumentów inwestowania w ochronę walorów przyrodniczych oraz unikalnego krajobrazu naszego regionu - podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij