Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Nowe zasady składania PIT-ów

Opublikowano: 2014-12-13 17:14:03, przez: admin, w kategorii: Prawo

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczyć będzie ona dochodów z 2014 r.

Nowe zasady składania PIT-ów

 

Nowelizacja ustawy nakłada nowe obowiązki na płatników i inne podmioty, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych.

Każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji (PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 /IFT-1R) lub rocznego obliczenia podatku (PIT-40) dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), oraz gdy informacje składa w jego imieniu biuro rachunkowe, będzie zobowiązany do wysyłania ww. informacji, rocznego obliczenia podatku oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej.

Natomiast, jeśli informacje (PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R) lub roczne obliczenie podatku (PIT-40) będą sporządzane dla nie więcej niż pięciu podatników i czynności te nie będą wykonywane przez biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR będą mogły być złożone w formie papierowej, co nie oznacza że nie będą mogły zostać wysłane elektronicznie. Spełnienie bowiem warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje IFT-3/IFTR-3R składane są wyłącznie za pomocą środków elektronicznych. Termin składania informacji oraz rocznego obliczenia podatku, sporządzonych w formie papierowej został skrócony do końca stycznia roku następującego po roku podatkowych. Terminem składania deklaracji elektronicznych pozostał koniec lutego. Przy czym termin sporządzenia i przesłania ww. dokumentów podatnikowi pozostaje bez zmian (koniec lutego roku następującego po roku podatkowym).

 

Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym, intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania zbiorczych e-deklaracji.

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

 

Uniwersalna Bramka Dokumentów zostanie uruchomiona 1 stycznia 2015 roku, ale już dziś można testować to narzędzie pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/dla-platnikow/testowanie-bramki-ubd, gdzie znajduje się testowa wersja UBD.

Główną zaletą tej bramki będzie możliwość złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20 000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. W tym celu wprowadzone zostały nowe schematy informacji zbiorczych PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji zbiorczej PIT-40, które w Uniwersalnej Bramce Dokumentów zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z.

 

Schematy dokumentów zbiorczych nie przewidują składania korekt. Korekty powinny być składane jako pojedyncze dokumenty (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40) za pośrednictwem dotychczasowej bramki e-Deklaracje.

 

Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będący osobami fizycznymi, będą mieli możliwość podpisania wysyłanych przez UBD dokumentów (PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-40Z) danymi autoryzacyjnymi. W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje będą wymagały bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Więcej informacji na stronie internetowej Izby Skarbowej w Rzeszowie http://www.bip. is.rzeszow.pl/ oraz w zakładce Dla płatników na portalu podatkowym www.portalpodatkowy. mf.gov.pl

Zakłada się, że wzrost liczby dokumentów podatkowych przekazywanych administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozwoli na natychmiastowe gromadzenie w systemie informatycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PFR). W pierwszym etapie usługa PFR zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. PFR za 2014 r. będzie można pobrać ze strony Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl), a korzystanie z tej usługi będzie mieć charakter fakultatywny – będzie prawem podatnika, a nie obowiązkiem.

Zmiany przyczynią się do budowy elektronicznej administracji podatkowej, co powinno podwyższyć poziom dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych oraz ograniczenie najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczeń podatkowych.

Więcej informacji na stronie internetowej Izby Skarbowej w Rzeszowie http://www.bip. is.rzeszow.pl/ oraz w zakładce Dla płatników na portalu podatkowym www.portalpodatkowy. mf.gov.pl

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij