Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Bezpłatne zajęcia w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Opublikowano: 2014-09-02 11:09:17, przez: admin, w kategorii: Praca

W Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu i Stalowej Woli organizowane są zajęcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy ukończyli 18 lat.

Bezpłatne zajęcia w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

 

Podczas zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych można przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, opracować dokumenty aplikacyjne, nauczyć się szukać pracy poprzez różne dostępne formy, czy też uzyskać wiedzę na temat samozatrudnienia.

Zainteresowani mogą również skorzystać z indywidualnych porad doradców zawodowych. Wszystkie usługi świadczone w Centrach są bezpłatne.

Pełna oferta Centrów znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie http://www.wup-rzeszow.pl/cipkz/?cPath=64//5

 

Świadome kreowanie siebie” 4 września 2014 r., CIiPKZ w Krośnie, godz. 10.00

Warsztaty autoprezentacji dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów szkół oraz osób młodych poszukujących pracy – ze szczególnym uwzględnieniem osób do 24. roku życia oraz powyżej 50. roku życia, mające na celu nabycie umiejętności świadomego kształtowania własnego wizerunku oraz poznanie technik autoprezentacji

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 3 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27B, telefonicznie: 13 436 49 17 w godz. 7.30–15.30 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-krosno@wup-rzeszow.pl

 

ABC przedsiębiorczości” 4 września 2014 r., CIiPKZ w Tarnobrzegu, godz. 10.00

Zajęcia grupowe dla osób, które zamierzają otworzyć własną firmę. Zakładanie firmy krok po kroku, omówienie wad i zalet pracy na własny rachunek, kompetencje przedsiębiorcy, samoocena cech przedsiębiorczych.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 3 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, telefonicznie: 15 822 15 94, wew. 318, 346 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-tarnobrzeg@wup-rzeszow.pl

 

ABC przedsiębiorczości” 4-5 września 2014 r., CIiPKZ w Rzeszowie, godz. 9.00

Porada grupowa dla osób zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej. Program obejmuje m.in. nabycie umiejętności w zakresie przygotowania dokumentów rejestracyjnych indywidualnej działalności gospodarczej, informacje o zasadach ubiegania się o wsparcie finansowe oraz pomoc w określeniu predyspozycji uczestników do prowadzenia własnego biznesu.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 2 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie, ul. Langiewicza 15 lub telefonicznie: 17 773 70 88.

 

Warsztaty poszukiwania pracy” 9 września 2014 r., CIiPKZ w Przemyślu, godz. 10.00

Grupowe zajęcia warsztatowe dla osób poszukujących zatrudnienia. W programie ćwiczenia ukierunkowane na efektywne poruszanie się po rynku pracy m.in. metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia, ocena osobistego potencjału zawodowego w kontekście wymagań pracodawców, formy wsparcia na lokalnym rynku pracy, profesjonalne opracowanie dokumentów aplikacyjnych, odpowiednia prezentacja własnej kandydatury na wybrane stanowisko pracy itp.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 5 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu przy ul. Katedralna 5 lub telefonicznie: 16 678 22 70.

 

Badania Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych” 10 września 2014 r., CIiPKZ w Stalowej Woli, godz. 10.00

Grupowe badanie testowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, uczniów powyżej 18. roku życia, studentów zainteresowanych określeniem swoich predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 9 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Staszica 15B, telefonicznie: 15 84 327 45 w godz. 7.30-15.30 lub na adres poczty elektronicznej ciz-stalowawola@wup-rzeszow.pl

 

Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy” 10 września 2014 r., CIiPKZ w Tarnobrzegu, godz. 10.00

Grupowe zajęcia warsztatowe dla absolwentów poszukujących pracy. W programie ćwiczenia ukierunkowane na efektywne poruszanie się po rynku pracy, ocena osobistego potencjału zawodowego w kontekście wymagań pracodawców, zasady profesjonalnej prezentacji własnej osoby w dokumentach aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 9 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, telefonicznie: 15 822 15 94, wew. 318, 346 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-tarnobrzeg@wup-rzeszow.pl

 

Jak napisać cv i list motywacyjny” 16 września 2014 r., CIiPKZ w Krośnie, godz. 10.00

Spotkanie informacyjne, podczas którego uczestnicy nabędą umiejętność redagowania dokumentów aplikacyjnych niezbędnych przy ubieganiu się o pracę.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 15 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27B, telefonicznie: 13 436 49 17 w godz. 7.30–15.30 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-krosno@wup-rzeszow.pl

 

Warsztaty poszukiwania pracy” 16 - 17 września 2014 r., CIiPKZ w Tarnobrzegu, godz. 10.00

Zajęcia grupowe przygotowujące do aktywnego poszukiwania pracy.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 15 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, telefonicznie: 15 822 15 94, wew. 318, 346 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-tarnobrzeg@wup-rzeszow.pl

 

Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu ” 17 września 2014 r., CIiPKZ w Rzeszowie, godz. 9.00

Porada grupowa dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, uczniów szkół średnich powyżej 18. roku życia, studentów. Celem zajęć jest m.in. uświadomienie znaczenia wiedzy, zainteresowań i cech charakteru w wyborze kierunku kształcenia; rozwijanie umiejętności poznawania siebie; zrozumienie motywów swoich wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 15 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie, ul. Langiewicza 15 lub telefonicznie: 17 773 70 88.

 

Kształcenia – zawód - kariera” 18 września 2014 r., CIiPKZ w Krośnie, godz. 10.00

Informacja grupowa dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka spotkania dotyczy m.in. wyboru dalszego kształcenia lub zawodu, zawodów przyszłości, najpopularniejszych kierunków studiów, sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 17 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27B, telefonicznie: 13 436 49 17 w godz. 7.30–15.30 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-krosno@wup-rzeszow.pl

 

Własna firma krok po kroku” 22 września 2014 r., CIiPKZ w Krośnie, godz. 10.00

Porada grupowa dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Program obejmuje m.in. nabycie umiejętności w zakresie przygotowania dokumentów rejestracyjnych indywidualnej działalności gospodarczej, informacje o zasadach ubiegania się o wsparcie doradcze oraz środki finansowe z funduszy krajowych i europejskich oraz pomoc w określeniu predyspozycji uczestników do prowadzenia własnego biznesu.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 19 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27B, telefonicznie: 13 436 49 17 w godz. 7.30–15.30 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-krosno@wup-rzeszow.pl

 

Badania Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych” 22 września 2014 r., CIiPKZ w Przemyślu, godz. 10.00

Spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych podjęciem pracy w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym: promocja usług oferowanych przez sieć EURES, rozpowszechnienie aktualnych ofert pracy za granicą, informacje nt. sposobów wyszukiwania bezpiecznych ofert pracy za pośrednictwem baz EURES, informacje nt. przygotowania Europejskiego CV/Europass, informacje na temat warunków życia i pracy za granicą oraz niezbędne informacje dla stworzenia bezpiecznego planu wyjazdu.

Zapisy na spotkanie informacyjne przyjmujemy do 19 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu przy ul. Katedralna 5 lub telefonicznie: 16 678 22 70.

 

Warsztaty poszukiwania pracy” 23 – 24 września 2014 r., CIiPKZ w Stalowej Woli, godz. 10.00

Dwudniowe zajęcia grupowe przygotowujące uczestników do aktywnego poszukiwania pracy. Celem zajęć jest poznanie siebie, własnego potencjału zawodowego, nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji osobowej (CV i listu motywacyjnego), poznanie skutecznych metod i technik poszukiwania pracy, a także zasad autoprezentacji w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 22 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Staszica 15B, telefonicznie: 15 843 27 45 w godz. 7.30-15.30 lub na adres poczty elektronicznej ciz-stalowawola@wup-rzeszow.pl

 

Warsztaty poszukiwania pracy” 24 września 2014 r., CIiPKZ w Krośnie, godz. 10.00

Porada grupowa dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych do 25. roku życia. Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do samodzielnego, skutecznego i efektywnego poszukiwania pracy.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 23 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27B, telefonicznie: 13 436 49 17 w godz. 7.30–15.30 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-krosno@wup-rzeszow.pl

 

Sprawne zarządzanie czasem” 24 września 2014 r., CIiPKZ w Rzeszowie, godz. 9.00

Zajęcia grupowe przygotowujące do skutecznego i efektywnego zarządzania czasem. W programie m.in. organizowanie pracy w oparciu o priorytety oraz metody walki z „rabusiami czasu”.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 22 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie, ul. Langiewicza 15 lub telefonicznie: 17 773 70 88.

 

Zatrudnienie w Unii Europejskiej” 25 września 2014 r., CIiPKZ w Tarnobrzegu, godz. 10.00

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w krajach Unii Europejskiej.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 24 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, telefonicznie: 15 822 15 94, wew. 318, 346 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-tarnobrzeg@wup-rzeszow.pl

 

Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu” 30 września 2014 r., CIiPKZ w Krośnie, godz. 10.00

Porada grupowa dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, absolwentów szkół, studentów. Celem zajęć jest m. in. uświadomienie znaczenia wiedzy, zainteresowań i cech charakteru w wyborze kierunku kształcenia, rozwijanie umiejętności poznawania siebie, zrozumienie motywów swoich wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 29 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27B, telefonicznie: 13 436 49 17 w godz. 7.30–15.30 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-krosno@wup-rzeszow.pl

 

Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu” 30 września 2014 r., CIiPKZ w Stalowej Woli, godz. 10.00

Celem zajęć jest uświadomienie znaczenia wiedzy, zainteresowań i cech charakteru w wyborze kierunku kształcenia, rozwijanie umiejętności poznawania siebie, zrozumienie motywów swoich wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 29 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Staszica 15B, telefonicznie: 15 843 27 45 w godz. 7.30-15.30 lub na adres poczty elektronicznej ciz-stalowawola@wup-rzeszow.pl

 

Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy” 30 września – 1 października 2014 r., CIiPKZ w Rzeszowie, godz. 9.00

Zajęcia grupowe dla osób rozpoczynających aktywność zawodową, przygotowujące do aktywnego poszukiwania pracy. Celem zajęć jest m.in. nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji osobowej (CV i listu motywacyjnego) oraz poznanie skutecznych metod i technik poszukiwania pracy.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 29 września 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie, ul. Langiewicza 15 lub telefonicznie: 17 773 70 88.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij