Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

XLII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

Opublikowano: 2014-05-31 20:12:42, przez: admin, w kategorii: Samorządy

NISKO. Radni wysłuchają informacji o działalności kilku instytucji powiatowych, a także zagłosują w sprawie programu dotyczącego uczniów zdolnych.

Flaga powiatu niżanskiego. Źródło Wikipedia/Poznaniak

Flaga powiatu niżanskiego. Źródło Wikipedia/Poznaniak

 

XLII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego odbędzie się we wtorek (3 czerwca 2014 r.) o godz. 13 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Plac Wolności 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad o.

2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji .

3. Sprawozdanie przewodniczącego zarządu o pracach zarządu w okresie międzysesyjnym.

4. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania na szczeblu powiatu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

5. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu niżańskiego za rok 2013.

6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku w 2013 r. i zadaniach na 2014 r.

7. Zapoznanie się z informacją z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku za 2013 rok.

8. Zapoznanie się z informacją dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku o działalności etatowej, sytuacji ekonomiczno – finansowej i realizacji zadań inwestycyjno – remontowych za 2013 rok, planie finansowym i głównych zamierzeniach na rok 2014.

9. Zapoznanie się z informacją o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2013 rok.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2013 r. w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

11. Sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2013 r. Ocena stanu zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Niżańskiego. Zamierzenia w zakresie robót drogowych na rok 2014.

12. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań w zakresie kultury, sportu i promocji w 2013 roku oraz zamierzenia na 2014 rok.

13. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański.

15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jarocin prowadzenia zadania publicznego.

16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie deklaracji zabezpieczenia w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2015 rok środków finansowych dla Gminy Jarocin.

17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025.

18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.

19. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej Sesji.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zamknięcie obrad Sesji.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij