Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko
Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
III edycja kongresu Business Without Limits
Pożyczka Podkarpackiego Funduszu Rozwoju nowe możliwości la Twojej firmy

Nowe rozporządzenie w sprawie wycen nieruchomości

Opublikowano: 2011-08-28 21:33:53, przez: admin, w kategorii: Prawo

W piątek (26 sierpnia) weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2011 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 165 z 2011 r. poz. 985). Porządkuje ono i precyzuje część obowiązujących dotąd przepisów regulujących zasady wyceny wartości nieruchomości.

Nowe rozporządzenie w sprawie wycen nieruchomości

Przykładem tego jest treść paragrafów 36 i 37, dotycząca wyceny nieruchomości przejmowanych pod budowę lub poszerzenie dróg oraz budowę kolei. Wprowadzona zmiana skutkuje możliwością wyceny większości przypadków w oparciu o ceny gruntów, z których wydzielano zajmowane działki. Jej przyjęcie jest m.in. wynikiem zabiegów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

W znowelizowanej wersji rozporządzenia usunięty został jego dotychczasowy paragraf 50. Stanowił on, że w przypadku uchwalenia przez radę gminy nowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub zmiany planu), gdy w konsekwencji zmienia się wartość nieruchomości (z reguły rośnie), właściciel sprzedając swoją nieruchomość wnosi na rzecz gminy tzw. opłatę planistyczną.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Biuro Działań Premiowych - nowa komórka organizacyjna Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie

Wysokość tej opłaty zależna jest od zmiany wartości nieruchomości. Przepis dotychczasowy określał, że przy wycenie pomija się części składowe nieruchomości (np. budynki).

Usunięcie tego paragrafu bez jednoczesnych zmian w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym może skutkować nieporozumieniami przy określaniu zmiany wartości nieruchomości. Ze względu na wybory parlamentarne wprowadzenie odpowiedniego przepisu w najlepszym razie potrwa kilka miesięcy.

Sklep Podkarpackie Smaki - żywność najwyższej jakości

PFSRM zwracała także uwagę na zasadność zapisania w rozporządzeniu definicji "faktycznego sposobu wykorzystania nieruchomości". To ogólne sformułowanie zapisane jest w art. 37.1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.). Brak definicji powoduje trudności w prawidłowym sporządzaniu operatów szacunków i jest przyczyną często skutecznych zaskarżeń. Nie zapisano jej w znowelizowanym rozporządzeniu.

- Nowe rozporządzenie reguluje szereg problemów związanych z prawidłową wyceną wartości nieruchomości, jest krokiem w dobrym kierunku, jednak nie rozwiązuje wszystkich zagadnień wymagających uporządkowania - komentuje wiceprezydent Federacji Krzysztof Bratkowski.

ac

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij