Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Szybki PIT – kampania informacyjna Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
IV edycja Business Without Limits

Nowe rozporządzenie w sprawie wycen nieruchomości

Opublikowano: 2011-08-28 21:33:53, przez: admin, w kategorii: Prawo

W piątek (26 sierpnia) weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2011 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 165 z 2011 r. poz. 985). Porządkuje ono i precyzuje część obowiązujących dotąd przepisów regulujących zasady wyceny wartości nieruchomości.

Nowe rozporządzenie w sprawie wycen nieruchomości

Przykładem tego jest treść paragrafów 36 i 37, dotycząca wyceny nieruchomości przejmowanych pod budowę lub poszerzenie dróg oraz budowę kolei. Wprowadzona zmiana skutkuje możliwością wyceny większości przypadków w oparciu o ceny gruntów, z których wydzielano zajmowane działki. Jej przyjęcie jest m.in. wynikiem zabiegów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

W znowelizowanej wersji rozporządzenia usunięty został jego dotychczasowy paragraf 50. Stanowił on, że w przypadku uchwalenia przez radę gminy nowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub zmiany planu), gdy w konsekwencji zmienia się wartość nieruchomości (z reguły rośnie), właściciel sprzedając swoją nieruchomość wnosi na rzecz gminy tzw. opłatę planistyczną.

TVP3 Rzeszów zaprasza

Wysokość tej opłaty zależna jest od zmiany wartości nieruchomości. Przepis dotychczasowy określał, że przy wycenie pomija się części składowe nieruchomości (np. budynki).

Usunięcie tego paragrafu bez jednoczesnych zmian w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym może skutkować nieporozumieniami przy określaniu zmiany wartości nieruchomości. Ze względu na wybory parlamentarne wprowadzenie odpowiedniego przepisu w najlepszym razie potrwa kilka miesięcy.

PFSRM zwracała także uwagę na zasadność zapisania w rozporządzeniu definicji "faktycznego sposobu wykorzystania nieruchomości". To ogólne sformułowanie zapisane jest w art. 37.1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.). Brak definicji powoduje trudności w prawidłowym sporządzaniu operatów szacunków i jest przyczyną często skutecznych zaskarżeń. Nie zapisano jej w znowelizowanym rozporządzeniu.

- Nowe rozporządzenie reguluje szereg problemów związanych z prawidłową wyceną wartości nieruchomości, jest krokiem w dobrym kierunku, jednak nie rozwiązuje wszystkich zagadnień wymagających uporządkowania - komentuje wiceprezydent Federacji Krzysztof Bratkowski.

ac

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij