Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 29 maja 2024 r.

Opublikowano: 2024-05-22 15:48:39, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. IV sesja Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 27 marca 2018 r.

 

 1. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie gotowości miasta do pozyskania środków w ramach KPO i funduszy strukturalnych, w tym ocena zdolności do absorbcji środków z wkładem własnym.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie przygotowania dokumentów strategicznych: Strategia Rozwoju oraz Plan Ogólny.

 3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Rzeszowa.

 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 5. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

 6. Uchwała w sprawie emisji obligacji.

 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla Gminy Miasto Rzeszów.

 8. Komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.

 9. Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 8 w Rzeszowie.

 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

 11. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród.

 12. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Orientuj się!”, w ramach programu regionalnego Fundusze europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, Priorytet 7, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne.

 13. Uchwała w sprawie wprowadzenia programu „Rzeszowska Karta Mieszkańca”.

 14. Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do nawiązania współpracy w celu utworzenia Centrum Pomocy Dzieciom w Rzeszowie.

 15. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 i uchwalenia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” dla Gminy Miasto Rzeszów na rok 2024.

  Wybierz studia w WSPiA

 16. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – klon zwyczajny.

 17. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 18. Wolne wnioski i sprawy różne.
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij