Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Rządowy program dla przygranicznych powiatów

Opublikowano: 2024-03-01 09:57:02, przez: admin, w kategorii: Region

PODKARPACKIE. Z udziałem wiceministra Jacka Protasa rozpoczął się w Rzeszowie cykl spotkań konsultacyjnych projektu programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych. Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy.

Spotkanie Jacka Protasa z samorządowcami

Spotkanie Jacka Protasa z samorządowcami

 

- Będziemy wspierać działania samorządów z północno-wschodniej Polski, które najbardziej ucierpiały na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę oraz wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej - zapowiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas.

Konflikt rosyjsko-ukraiński przyczynił się do pogorszenia sytuacji społeczno-gospodarczej terenów przygranicznych, w tym utraty ich atrakcyjności turystycznej, spadku handlu czy utrudnień w komunikacji transgranicznej. Znaczący napływ uchodźców z Ukrainy do Polski spowodował obniżenie jakości i dostępności usług publicznych, zwłaszcza zdrowia oraz edukacji i usług społecznych. Sytuacja ta wpływa na funkcjonowanie lokalnych gospodarek oraz rynków pracy.

W programie wyznaczono cztery podstawowe działania do objęcia wsparciem. Są to:

1. poprawa transportowej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa drogowego;

2. rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony środowiska naturalnego;

3. stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki;

4. poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

- Działania te prowadzone będą w ścisłej współpracy władz lokalnych, samorządów województw oraz administracji rządowej. Są one tak zaplanowane, aby tworzyć efekt synergii opierającej się na naturalnym potencjale obszaru objętego programem – dodał sekretarz stanu Jacek Protas.

Program obejmie swoim zasięgiem 22 powiaty z czterech województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko­mazurskiego.

- W naszym regionie będą to powiaty lubaczowski, jarosławski, przemyski, bieszczadzki i miasto Przemyśl. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 2 mln złotych. Jeden samorząd może otrzymać dotacje na realizację maksymalnie dwóch zadań inwestycyjnych – mówi Teresa Kubas Hul, Wojewoda Podkarpacki.

W pozostałych województwach objętych programem o dotacje będą mogły starać się powiaty:

• lubelskim: bialski, włodawski, chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, miasto Biała Podlaska, miasto Chełm;

• podlaskim - powiaty: augustowski, sokólski, białostocki, hajnowski, siemiatycki;

• warmińsko-mazurskim: powiaty - braniewski, bartoszycki, kętrzyński, węgorzewski, gołdapski.

Łącznie to 170 gmin oraz trzy miasta na prawach powiatu - Przemyśl, Biała Podlaska i Chełm.

Skala wsparcia

Źródłem finansowania realizacji programu będą pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 500 mln złotych z czego każde z województw otrzyma po 125 mln złotych.

W sumie na lata 2024-2030 na dofinansowanie działań z zakresu polityki rozwoju JST wschodnich obszarów przygranicznych przypadnie co najmniej 625 mln złotych włącznie z wkładem własnym JST.

Rzeszów jest pierwszym miastem, w którym odbyły się konsultacje założeń programu. Na spotkaniu z przedstawicielami ministerstwa i wojewodą było kilkudziesięciu samorządowców. Kolejne spotkania odbędą się w Białymstoku, Lublinie i Olsztynie. Program zostanie uruchomiony po ich zakończeniu.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij