Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

CBA zatrzymało podejrzanych o handel dyplomami wyższych uczelni

Opublikowano: 2024-02-25 11:53:30, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW. Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali siedem osób. Wśród zatrzymanych są osoby reprezentujące władze warszawskiej uczelni niepublicznej. Śledztwo nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Fot. CBA

Fot. CBA

 

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą wielowątkowe śledztwo pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że dochodziło do nielegalnego handlu dyplomami jednej z warszawskich uczelni wyższych, posiadającej kilkanaście filii w kraju oraz zagranicą. Osoby zaangażowane w przestępczy proceder przyjmowały korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę związanych z odbyciem studiów, w tym dokumentów uprawniających do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Prowadzone śledztwo obejmuje również wątek usiłowania oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjmowania oraz wręczania korzyści majątkowych.

 

Siedem osób z zarzutami korupcyjnymi

W dniu 21 lutego 2024 roku, na podstawie postanowień Prokuratora, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego zatrzymali łącznie siedem osób.

W sprawie dotyczącej nielegalnego handlu dyplomami zatrzymano łącznie sześć osób, dwie kobiety oraz czterech mężczyzn. Zatrzymani to osoby wchodzące w skład władz jednej z warszawskich niepublicznych uczelni wyższych oraz osoby zajmujące się rekrutacją osób, którym zależało na uzyskaniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej bez konieczności zdawania egzaminów oraz udziału w zajęciach.

W siedzibie uczelni oraz w miejscach zamieszkania osób zatrzymanych funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli gotówkę, sprzęt elektroniczny oraz dokumentację.

Jedną osobę zatrzymano do wątku usiłowania oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia, a także przyjmowania korzyści majątkowych przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą i podawania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

Wszystkie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszały m.in. zarzuty korupcyjne.

 

Tymczasowy areszt dla podejrzanych i inne środki zapobiegawcze

Wobec trzech podejrzanych Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie od 40 000,00 zł do 60 000,00 zł, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu.

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Wobec jednej osoby zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 100 000,00 zł, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi w śledztwie oraz zakaz przebywania na terenie uczelni.

Wobec trzech kolejnych podejrzanych Prokurator nadzorujący sprawę skierował do Sądu wnioski o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec jednej osoby Sąd orzekł warunkowe tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy zastrzegając, że środek ten ulegnie zmianie pod warunkiem uiszczenia poręczenia majątkowego w kwocie 100 000, 00 zł.

Wobec dwóch osób Sąd uwzględnił wnioski Prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres trzech miesięcy.

 

Apel do uczestników przestępczego procederu

W celu skorzystania z klauzuli niekaralności, wynikającej z art. 229 § 6 Kodeksu karnego, osoby uczestniczące w przestępczym procederze nielegalnego handlu dyplomami powinny niezwłocznie zgłosić się do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach lub Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

 

Media szybko skojarzyły, że chodzi o Collegium Humanum w Warszawie.

Uczelnia opublikowała oświadczenie, którego treśc publikujemy poniżej: 

Szanowni Studenci,

W związku z niedawnymi informacjami medialnymi, pragniemy zapewnić Was, że nie mają one żadnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Uczelni Collegium Humanum.

Wszystkie zajęcia, sesje egzaminacyjne, nowy semestr oraz planowane wydarzenia są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Chcielibyśmy podkreślić, że Collegium Humanum kontynuuje swoją misję edukacyjną, zapewniając wysoką jakość kształcenia i wsparcie niezbędne dla Waszego rozwoju akademickiego i zawodowego.

Jesteśmy w pełni zaangażowani w dostarczenie Wam kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia Waszych celów edukacyjnych i zawodowych.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub potrzebujecie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Studiów, które służy pomocą w każdej kwestii. Dziękujemy Wam za zaufanie i wsparcie.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Administracyjny Collegium Humanum

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij