Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Dotacje dla niepełnosprawnych w powiecie rzeszowskim

Opublikowano: 2024-02-12 10:45:06, przez: admin, w kategorii: Samorządy

POWIAT RZESZOWSKI. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie kontynuuje w 2024 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

  

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się w 2024 roku o dofinansowanie do:

 

Modułu I – likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do samochodu dla osób

z dysfunkcją narządu ruchu;

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu;

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu; w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego;

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do samochodu dla osób

z dysfunkcją narządu słuchu;

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku;

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny – co najmniej na III poziomie jakości;

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się.

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu).

 

Terminy naboru wniosków na moduł I od 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program ten adresowany jest do osób ze stopniem niepełnosprawności, pobierających

naukę:

w szkole policealnej,

w kolegium,

w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)

Uwaga! Od bieżącego roku mogą także składać wnioski osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

 

Terminy naboru wniosków na moduł II od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)

od 01.09.2024 r do 10.10.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025)

 

Wnioski można składać:

w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie,

w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony: https://sow.pfron.org.pl/ (do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP)

 

Informacje dotyczące realizacji programu w 2024 roku można uzyskać

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, pod numerami telefonu 519-585-427, 573-132-605 a także na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij