Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Międzynarodowe targi w Kanadze

Praca w szkole - intendent

Opublikowano: 2024-01-02 21:26:10, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

SZKOLA PODSTAWOWA Nr 3 im. H. Sienkiewicza

35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 11 tel. 17 748 20 30

Nabór na stanowisko intendenta

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W RZESZOWIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie ogłasza nabór na stanowisko intendenta.

1. Warunki zatrudnienia:

a) forma zatrudnienia umowa o prace (zastępstwo do 22.06.2023 r.)

b) wymiar zatrudnienia: pełny etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

a) niezbędne .

obywatelstwo polskie;

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

wykształcenie minimum średnie (mile widziane wykształcenie kierunkowe — technolog żywienia, dietetyk lub wykształcenie gastronomiczne oraz uprawnienia kucharskie); stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku intendenta:,

b) dodatkowe:

znajomość przepisów HACCP;

umiejętność wykorzystania zasad żywienia norm żywieniowych do układania jadłospisów;

umiejętność wykorzystywania programów informatycznych

(oprogramowanie biurowe i programy wspomagające obsługę magazynową); umiejętność organizacji i planowania pracy; obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność;

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

3. Zakres zadań:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku intendenta w szczególności należy:

planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe i gospodarcze i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej; dbanie o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe;

nadzorowanie i czynny udział w prawidłowym funkcjonowaniu kuchni, przygotowaniu i porcjowaniu posiłków zgodnie z normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz przestrzeganiu czystości; przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem;

planowanie i układanie dekadowych jadłospisów oraz podanie ich treści do wiadomości żywionych oraz monitorowanie atrakcyjności posiłków;

promowanie zdrowego żywienia wśród uczniów we współpracy z nauczycielami;

sporządzanie raportów żywieniowych oraz ich terminowe przedkładanie w księgowości szkoły; obliczanie odpłatności za posiłki;

prowadzenie dzienników żywieniowych i kartotek magazynowych środków żywnościowych z użyciem programów Magazyn Optivum;

sprawdzanie faktur zakupionych artykułów żywnościowych pod względem formalnym i wprowadzanie ich do systemu Magazyn Optivum; uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni; branie udziału w pracach komisji inwentaryzacyjnej,

przygotowanie, w ścisłej współpracy z kierownikiem gospodarczym procedur przetargowych w zakresie zaopatrzenia stołówki szkolnej w artykuły żywnościowe, a w szczególności:

przygotowanie opisu zamówienia i formularzy cenowych,

pomoc w przygotowaniu innej dokumentacji przetargowej na zlecenie kierownika gospodarczego, w ramach swoich kompetencji, prowadzenie dystrybucji w ramach projektu „Program dla szkół”; prowadzenie dystrybucji w ramach projektu „Mleko w szkole”;

w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych, pełnienie dyżuru oraz wykonywanie prac nie wymagających specjalnych kwalifikacji czy umiejętności zleconych przez Herownika gospodarczego, dyrektora bądź zastępcę dyrektora;

wykonywanie innych poleceń dyrektora, nie objętych zakresem czynności, a wynikających z potrzeb placówki i będących w zakresie kompetencji pracownika, dotyczących prac zgodnych z przepisami prawa.

4. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny;

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacjé i umiejętności zawodowe;

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku intendenta;

oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (klauzula informacyjna kandydata do pracy w załączeniu)

5. Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 11, 35-016 Rzeszów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sp3.resman.pl.

6. Termin składania cv mija 3.01.2024 r.

 SP 3 klauzula informacyjna kandydat do pracy - bez konkursu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij