Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Ranking Gmin Podkarpacia 2023 ogłoszony

Opublikowano: 2023-12-04 22:31:47, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW, PODKARPACKIE. Dziś (4 grudnia 2023 r.) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2023. T

Fot. Kamil Dudzik

Fot. Kamil Dudzik

 

„Ranking Gmin”organizowany jest od 2010 roku przez Ośrodek FRDL w Krakowie we współpracy z Urzędem Statystycznym. Ranking jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach podkarpackim, małopolskim i lubelskim. Od 2 lat konkurs, według podobnych wskaźników, prowadzony jest także w całym kraju. Tegoroczny Ranking na Podkarpaciu to już 11 edycja. Partnerem wydarzenia jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie, a partnerem biznesowym Bank Gospodarstwa Krajowego. Honorowy Patronat nad Rankingiem objęli: Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Okolicznościowe dyplomy i statuetki wręczyli: Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Wojciech Odzimek, dyrektor FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego.

Celem Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki rankingu to dane za rok 2022, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.

- Założenia Rankingu są jasne i proste: chcemy pokazać i nagrodzić gminy województwa podkarpackiego, które mają potencjał w regionie, w powiecie. Dzięki niemu możemy zobaczyć, w jakim aktualnie miejscu rozwoju znajduje się konkretna gmina. Dane, na których opieramy nasz Ranking pochodzą z zasobów statystki publicznej, niektóre informacje czerpaliśmy także z Ministerstwa Finansów. Końcowym rezultatem tego wyniku jest syntetyczne przedstawienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej danej gminy – wyjaśnia Małgorzata Nieroda, kierownik Ośrodka FRDL POST, organizator wydarzenia.

Ranking ma za zadanie docenić tych, którzy są najlepsi, a pozostałym gminom, wskazać dobre praktyki, realizowane w najlepszych samorządach. Pokazuje mocne i słabe strony samorządów. Pozwala zobaczyć jak sobie radzą poszczególne gminy, co wpływa na ich kondycję, jakie są kluczowe czynniki rozwoju, czy mieszkańcom regionu żyje się coraz lepiej - podkreśla.

 

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących:

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022.

2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020- 2022.

3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022.

4. Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2022 r.

5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020- 2022.

6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r.

7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 - średni wynik w %.

8. Saldo migracji na 1 000 ludności w 2022 r.

9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.

10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r.

11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2022 r.

12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r.

13. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2022 r.

14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r.

15. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.

16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2022 r.

 

- Jesteśmy przekonani, że kolejne edycje naszego Rankingu, sprawiły, iż stał się on przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, przyczyniając się do dyskusji, zarówno nad bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego Podkarpacia – podkreśla Małgorzata Nieroda. 

Lista 10 najlepszych Gmin w ogólnym zestawieniu rankingowym

1. gmina Solina

2. gmina Ostrów

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

3. miasto Mielec

4. gmina Trzebownisko

5. miasto Jasło

6. miasto Łańcut

7. miasto Jarosław

8. gmina Krościenko Wyżne

9. gmina Cisna

10. gmina Głogów Małopolski

 

Liderzy poszczególnych powiatów (z wyłączeniem miast na prawach powiatu):

gmina Lutowiska - powiat bieszczadzki

gmina Haczów - powiat brzozowski

miasto Dębica - powiat dębicki

miasto Jarosław - powiat jarosławski

miasto Jasło - powiat jasielski

gmina Kolbuszowa - powiat kolbuszowski

gmina Krościenko Wyżne - powiat krośnieński

gmina Solina - powiat leski

miasto Leżajsk - powiat leżajski

gmina Stary Dzików - powiat lubaczowski

miasto Łańcut - powiat łańcucki

miasto Mielec - powiat mielecki

gmina Ulanów - powiat niżański

gmina Orły - powiat przemyski

gmina Przeworsk - powiat przeworski

gmina Ostrów - powiat ropczycko-sędziszowski

gmina Trzebownisko - powiat rzeszowski

miasto Sanok - powiat sanocki

miasto Stalowa Wola - powiat stalowowolski

gmina Czudec - powiat strzyżowski

gmina Gorzyce - powiat tarnobrzeski

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij