Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Artykuł badaczek Politechniki Rzeszowskiej wśród najczęściej cytowanych prac w bazie Web of Science

Opublikowano: 2023-11-22 20:31:14, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW.

 Od lewej dr inż. Małgorzata Kida, dr inż. Sabina Ziembowicz, fot. Beata Motyka (Politechnika Rzeszowska)

Od lewej dr inż. Małgorzata Kida, dr inż. Sabina Ziembowicz, fot. Beata Motyka (Politechnika Rzeszowska)

 

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

Artykuł pt. Limitations and future directions of application of the Fenton-like process in micropollutants degradation in water and wastewater treatment: A critical review”, autorstwa dr inż. Małgorzaty Kidy i dr inż. Sabiny Ziembowicz z Katedry Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej znalazł się w prestiżowym 1% najczęściej cytowanych prac w zakresie tematyki środowisko/ekologia w bazie Web of Science za okres maj 2022 - czerwiec 2023.

Rosnący niedobór wody i zanieczyszczenie środowiska to aktualne wyzwania inżynierii środowiska. Istnieje konieczność prowadzenia intensywnych badań nad opracowaniem skutecznych metod usuwania trwałych i toksycznych zanieczyszczeń. Artykuł stanowi krytyczny przegląd literatury na temat procesu Fentona, który stanowi przykład zaawansowanych procesów utleniania. Procesy oparte na reakcji Fentona są obiecujące w zastosowaniach związanych z oczyszczaniem wody i ścieków. W tym przeglądzie podsumowano ograniczenia, zalety i wady klasycznego procesu Fentona. Przeprowadzono kompleksowy przegląd literatury dotyczący praktycznego zastosowania procesów opartych na reakcji Fentona do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków. W artykule scharakteryzowano możliwości modyfikacji procesu, koncentrując się na zastosowaniach przemysłowych w oczyszczaniu wody i ścieków, zwłaszcza w zakresie degradacji mikrozanieczyszczeń. Dodatkowo oceniono możliwości włączenia procesu Fentona do istniejących technologii oczyszczania wody i ścieków, w tym ścieków przemysłowych.

Zainteresowania naukowe dr inż. Małgorzaty Kidy koncentrują się głównie na problematyce związanej z ochroną środowiska, w szczególności eliminacją niebezpiecznych mikrozanieczyszczeń oraz ich wpływu na ekosystemy wodne. Badania skupiają się na poszukiwaniu innowacyjnych, zielonych technologii usuwania trudnorozkładalnych zanieczyszczeń ze środowiska. Ich celem jest redukcja negatywnego wpływu substancji chemicznych na zdrowie i środowisko oraz zrozumienie mechanizmów rozkładu mikroplastików i emisji związków szkodliwych dla środowiska, w tym gazów cieplarnianych.

Przedmiotem zainteresowań i badań naukowych dr inż. Sabiny Ziembowicz jest szeroko określona problematyka ochrony środowiska. Szczególnie istotnym zagadnieniem, którym się zajmuje jest problem występowania mikrozanieczyszczeń organicznych w środowisku oraz możliwości ich skutecznej eliminacji. Zakres prowadzonych badań obejmuje zastosowanie zaawansowanych procesów utleniania, w tym procesu Fentona i jego modyfikacji w degradacji trwałych zanieczyszczeń środowiska. Naukowczyni realizuje również badania w zakresie opracowania skutecznych metod usuwania mikroplastików z wody i ścieków oraz badania dotyczące wpływu konwencjonalnych procesów oczyszczania wody i ścieków na rozkład mikroplastików i migrację szkodliwych substancji.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij