Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Forum Odpowiedzialnego Biznesu partnerem kierunków WSIiZ poświęconych zrównoważonemu rozwojowi

Opublikowano: 2023-11-04 08:53:06, przez: admin, w kategorii: Firmy

RZESZÓW. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi kierunki Zrównoważony rozwój w gospodarce (studia II stopnia) i Zrównoważony rozwój i środowisko (studia I stopnia).

Rektor dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, podpisuje umowę ze strony uczelni

Rektor dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, podpisuje umowę ze strony uczelni

 

Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu została podpisana w formie online 31 października br. Ze strony uczelni porozumienie podpisał rektor, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony Stowarzyszenia członkini zarządu i dyrektorka generalna Stowarzyszenia Maria Krawczyńska-Kaczmarek. W spotkaniu z ramienia WSIiZ wzięły udział również: dr Małgorzata Gosek – prorektorka ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju oraz Barbara Szpunar – dyrektorka ds. organizacji i współpracy.

 

Zawarte porozumienie o współpracy dotyczy:

- wymiany wspólnych w doświadczeń, dbania o dobrą jakość edukacji, szerzenia rzetelnej wiedzy naukowej oraz integracji środowiska akademickiego uczelni z organizacjami pozarządowymi;

promowania wartości i tematyki dotyczącej ESG, sustainability, odpowiedzialności biznesu, różnorodności i inkluzji w miejscu pracy;

- współpracy w ramach Partnerstwa Strategicznego FOB dla kierunków studiów we WSIiZ związanych ze zrównoważonym rozwojem;

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

- nadania Stowarzyszeniu tytułu Partnera Strategicznego kierunku Zrównoważony rozwój w gospodarce (studia II stopnia) oraz Zrównoważony rozwój i środowisko (studia I stopnia);

realizacji wspólnych projektów i promowania inicjatyw;

- organizacji wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności wspólnego poszukiwania rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju dla jednostek działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości;

- prowadzenia zajęć dydaktycznych przez specjalistów wskazanych przez Stowarzyszenie;

- współpracy w ubieganiu się o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacji krajowych, funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych;

- współdziałania w ramach organizowanych przez WSIiZ sympozjów, konferencji naukowych, seminariów oraz wykładów, w szczególności upowszechniających tematykę ESG i zrównoważonego rozwoju;

- wsparcia przy tworzeniu i modyfikowaniu programów kierunków studiów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Forum Sztandarową inicjatywą Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest Program Partnerstwa, skupiający ponad 60 firm. Ważne .

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij