Powiat Rzeszowski

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 26 września 2023 r.

Opublikowano: 2023-09-20 12:32:27, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. LXXXV sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Prof. Dariusz Tworzydło i dr Dariusz Szuba prezentują strategię na sesji Rady Miasta Rzeszowa 11 lipca 2023 r. Fot. Grzegorz Bukała

Prof. Dariusz Tworzydło i dr Dariusz Szuba prezentują strategię na sesji Rady Miasta Rzeszowa 11 lipca 2023 r. Fot. Grzegorz Bukała

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r.

3. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie emisji obligacji.

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku.

5. Komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa.

7. Wybory ławników.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie przy ul. Nagietkowej.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Orzechowej.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Marii Konopnickiej w Rzeszowie.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych przy: Wyzwolenia, ul. Stanisława Mikołajczyka, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. Podpromie, ul. Antoniego Gromskiego, ul. Wita Stwosza, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Rymanowskiej, ul. Dukielskiej w Rzeszowie.

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonych przy Hanasiewicza w Rzeszowie.  

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy M. Skłodowskiej – Curie w Rzeszowie.

Zima 2023/2023 - Egipt, Sri Lanka z wylotem z Rzeszowa

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie.

16. Uchwała w sprawie wydzierżawienie nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Tadeusza Boya - Żeleńskiego i Miłocińskiej.

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Ciasnej w Rzeszowie.

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie.

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. DEVELOPRES Spółka z o.o.).

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. Resovia Residence Development Spółka z o.o.).

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Strażackiej.

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Słowackiego.

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Ługowej.

24. Uchwała w sprawie udzielenia zgody na najem nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ul. Szkolnej.

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (dot. lokalu użytkowego).

26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

27. Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Miastem Chersoń.

28. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie w ramach naboru do Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027.

29. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano - Frankiwsku i w Rzeszowie w ramach naboru do Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027.

30. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

31. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij