Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Pekao SA. uruchomił konkurs grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich

Opublikowano: 2023-06-05 21:48:15, przez: admin, w kategorii: Region

Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), które mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizowane przez siebie projekty kulturalne. Wnioski można składać od 5 czerwca do końca sierpnia 2023 r.

Piknik z produktem polskim. Rywalizacja KGW z powiatów strzyżowskiego i ropczycko-sędziszowskiego

 

Celem programu jest wspieranie lokalnych społeczności poprzez finansowanie lub dofinansowanie działań w zakresie m.in.: kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej. Zgłoszenia przyjmowane będą przez najbliższe trzy miesiące wyłącznie przez formularz dostępny pod adresem: fundacja.pekao.com.pl. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłonione zostaną zwycięskie projekty, które dzięki grantom będzie można zrealizować.

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

- Aktywność Kół Gospodyń Wiejskich jest Polsce bardzo potrzebna, ona buduje tę naszą polską tożsamość i dumę z  tego, że jesteśmy Polakami, że mamy swoją kulturę, swoją historię i  przeszłość mówi cytowany w komunikacie prasowym Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Program skierowany jest do kół wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które złożą w formie elektronicznej projekt zgodny z celami programu wraz z kosztorysem proponowanych działań. Projekty spełniające wymagania formalne zostaną przedstawione komisji, która wybierze najlepsze z nich. Jedno koło może zgłosić tylko jeden projekt, a grant może być przyznany w maksymalnej kwocie 7,5 tys. zł.

Program wpisuje się w działania statusowe Fundacji Banku Pekao S.A., która wspiera przedsięwzięcia związane z oświatą oraz wychowaniem dzieci i młodzieży, upowszechnianiem sportu i ochrony środowiska oraz dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej.

- Koła Gospodyń Wiejskich pełnią bardzo istotną funkcję: integrują lokalną społeczność, dbają o podtrzymywanie i pielęgnowanie polskiej tradycji, rozwijają kulturę ludową. Jako fundacja bardzo doceniamy działania kół i naszym programem chcemy wesprzeć ich funkcjonowanie w szczególności w zakresie działań kulturalnych - podkreśla Rafał Utracki, prezes Fundacji Banku Pekao S.A.

Fundacja została powołana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 1997 r. Od 2019 r. poprzez program „Jesteśmy blisko” wspiera w Banku Pekao S.A. wolontariat pracowniczy. Dzięki temu granty z fundacji trafiają do społeczności lokalnych, a realizowane projekty dotyczą m.in.: edukacji, ekologii, kultury, wsparcia seniorów czy pomocy dla uchodźców.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij