Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS uruchomi w Rzeszowie ComCERT

Opublikowano: 2023-05-26 16:25:38, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Warszawska firma była jedynym oferentem. Cena jej oferty wynosiła 9 823 710 zł.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Miastu uda się więc nieco zaoszczędzić. Niewiele, ale zawsze. Limit kosztów dla tej inwestycji wynosił 9 840 000 zł. Firma ComCERT na realizacje zamówienia będzie miała pięć miesięcy (od podpisania umowy).

 

Zadaniem centrum (SOC- Security Operations Center) ma być monitoring cyberbezpieczeństwa systemów ITS oraz reagowanie na potencjalne incydenty wykryte przez systemy monitorowania.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Jak można przeczytać w miejskim zamówieniu: „Przez stworzenie SOC rozumie się zaplanowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej, techniczny system monitoringu chronionych systemów oraz odpowiedni zestaw procedur pozwalających na skuteczne realizowanie zadania”.

 

Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa swym zasięgiem objąć ma Miejską Sieć Teleinformatyczną, do której podłączone są m.in..: Urząd Miasta Rzeszowa (900 pracowników, 950 stacji roboczych, 200 serwerów wirtualnych), Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie (100 pracowników, 100 stacji roboczych, 80 serwerów wirtualnych), Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (100 pracowników, 100 stacji roboczych, 40 serwerów wirtualnych) oraz Miejska Administrację Targowisk i Parkingów (40 pracowników, 40 stacji roboczych, 5 serwerów wirtualnych).

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

W ramach realizacji zamówienia warszawska firma będzie musiała: zbudować strukturę SOC oraz zdefiniować procesy cyberbezpieczeństwa do wdrożenia, dostarczyć odpowiednie systemy dla SOC i na końcu - oczywiście - uruchomić samo centrum.