Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Aż 13 ofert na budowę Wisłokostrady w Rzeszowie

Opublikowano: 2023-05-12 11:49:26, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Miasto oszacowało koszt inwestycji na 180 mln zł. Dwie oferty mieszczą się cenowo w założonym limicie.

Przetarg na budowę Wisłokostrady nie rozpoczął się jeszcze na dobre, a już są kłopoty

 

Pierwszą i najtańszą złożyło konsorcjum firm Antex II (Lubycza Królewska) i Wysowa Mosty (Stanisławów Pierwszy) – 169 246 417 zł. Druga oferta, Budimeksu z Warszawy, wyceniona jest na 171 922 901 zł. Dalej jest już nieco gorzej, ale kilka ofert wydaje się jeszcze w finansowym zasięgu miasta. Przykłądowo – Intop Warszawa wycenił ofertę na 182 465 951 zł, a konsorcjum Polbud-Pomorze (Pakość) i MPDiM z Rzeszowa na 182 973 455 zł. Ceny czterech innych ofert mieszczą się w przedziale od 191 do 197 mln zł. Najdrożej wyceniła swoją ofertę firma Primost Południe - 230 814 807 zł.

 

Miasto ma już oczywiście dokumentację projektową i wszystkie niezbędne pozwolenia na realizację tej olbrzymiej inwestycji drogowej. Olbrzymiej, bo w zasadzie chodzi o realizację dwóch zadań. Pierwsze dotyczy połączenia al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą (etap II) oraz rozbudowę ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska.

 

Połączenie al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą (etap II).

 

„Przedmiotem inwestycji jest budowa drugiej jezdni drogi do targowiska oraz dwujezdniowe połączenie do ul. Ciepłowniczej z budową estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka i mostem na rzece Młynówka, wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej

 

Zakres robót obejmuje:

- budowę drugiej jezdni na odcinku od al. Rejtana do targowiska,

- budowę dwóch jezdni od targowiska do ul. Ciepłowniczej,

- budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych

- budowę skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą (skrzyżowanie typu rondo)

- budowę zatok autobusowych,

- budowę mostu na rzece Młynówka,

- budowę dwujezdniowej estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka,

- w obszarze nowopowstałych zatok autobusowych budowę urządzeń systemu informacji pasażerskiej (ITS),

- budowę zabezpieczeń wynikających z potrzeb ochrony środowiska,

- usunięcie drzew i krzewów,

- budowę odwodnienia ulicznego wraz z urządzeniami oczyszczającymi,

- budowę oświetlenia ulicznego,

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

- przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych

- rozbiórkę obiektów kubaturowych,

- zabezpieczenie linii brzegowej rzeki Wisłok,

- projekt zabezpieczenia osuwiska w rejonie ul. Konfederatów Barskich i ul. Chłędowskiego”.

 

Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska

 

Tu z kolei przedmiotem inwestycji jest „rozbudowa do dwóch jezdni ul. Gen. Maczka/ul. Ciepłowniczej na odcinku od skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska do skrzyżowania ulic Siemieńskiego i Gen. Maczka z rozbiórką istniejącego i budową projektowanego mostu na rzece Wisłok oraz przebudową odwodnienia i oświetlenia ulicznego, akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury technicznej.

 

Zakres robót obejmuje:

- rozbudowę ul. Gen. Maczka,

- budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych,

- przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Siemieńskiego i Gen. Maczka

- przebudowę i budowę zjazdów,

- na skrzyżowaniu ul. Siemieńskiego i Gen. Maczka przebudowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej,

- budowę mostu na rzece Wisłok,

- przebudowę odwodnienia ulicznego,

- przebudowę oświetlenia ulicznego,

- przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych: sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci C.O. (wraz z przebudową komory cieplnej), urządzeń energetycznych i teletechnicznych nadziemnych i podziemnych,

- ustawienie dwóch tablic o zmiennej treści wraz ze stacjami meteorologicznymi w pełni zintegrowane z Systemem Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD),

- w obszarze nowopowstałych zatok autobusowych budowa urządzeń systemu informacji pasażerskiej (ITS),

 

Inwestycja miałaby potrwać 32 miesiące.

 

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij