Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Będą nowe przepisy dotyczące oznaczeń geograficznych UE w celu ochrony produktów i producentów

Opublikowano: 2023-04-20 16:19:26, przez: admin, w kategorii: Unia Europejska

W czwartek komisja rolnictwa przyjęła stanowisko w sprawie nowych przepisów dotyczących oznaczeń geograficznych UE w celu ochrony produktów rolnych wysokiej jakości.

Tradeit na Podkarpaciu – kolejne szkolenie dla mleczarzy i serowarów

 

46 głosami za, przy 0 wstrzymujących się, europosłowie z komisji rolnictwa przyjęli sprawozdanie w sprawie reformy unijnych zasad rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych (OG) dla wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz systemów jakości dla produktów rolnych.

Aby lepiej chronić oznaczenia geograficzne w internecie, posłowie poparli przepisy gwarantujące, że wszystkie domeny nadużywające nazwy oznaczenia geograficznego będą automatycznie zamykane lub przydzielane grupie producentów, która używa oznaczenia zgodnie z prawem. W tym celu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej  (EUIPO) powinien stworzyć system alarmowy monitorujący rejestrację nazw domen.

Zasadniczo producentom produktów przetworzonych należy zabronić stosowania oznaczenia geograficznego w nazwie ich produktu zawierającego składnik oznaczenia geograficznego, chyba że zezwoli na to grupa producentów.

Aby zlikwidować biurokrację dla producentów, posłowie proponują skrócenie czasu rejestracji nowego OG przez Komisję z sześciu do pięciu miesięcy oraz ograniczenie okresu przedłużenia do maksymalnie trzech miesięcy, i to tylko w uzasadnionych przypadkach.

Posłowie dodają, że władze krajowe powinny rozpatrywać większość wniosków o zmiany w istniejących rejestracjach oznaczeń geograficznych bez konieczności ponownego sprawdzania ich przez Komisję, aby przyspieszyć procedurę zmian i zmniejszyć obciążenie pracą. Posłowie chcą, aby Komisja, posiadająca unikalną wiedzę rolniczą, nadal zarządzała systemem oznaczeń geograficznych, a nie EUIPO, jak zaproponowano w projekcie tekstu.

Komisja Rolnictwa uważa, że produkty rolne chronione oznaczeniami geograficznymi, dzięki długiej i różnorodnej tradycji, mają specyficzne, trwałe cechy. Posłowie proponują, aby producenci wyjaśniali swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy w sprawozdaniach dostępnych dla konsumentów na portalu UE.

Wreszcie posłowie do PE chcą, aby uznane grupy producentów – wyznaczone przez kraje UE i działające jako wyłączni przedstawiciele określonych oznaczeń geograficznych – otrzymały więcej obowiązków, takich jak ustanowienie minimalnych warunków używania nazw oznaczeń geograficznych lub nadzór nad uczciwym wykorzystaniem oznaczeń geograficznych. Uznane grupy producentów powinny również mieć możliwość otrzymywania obowiązkowych wkładów finansowych od wszystkich producentów towaru objętego OG.

- Tak zwana gospodarka OG jest warta na poziomie UE kwotą prawie 80 miliardów euro - mówił po głosowaniu sprawozdawca Paolo De Castro (S&D, Włochy) - Nie jest to już tylko kwestia kulturowa dotycząca kilku krajów lub regionu, ale ma wyjątkowe znaczenie gospodarcze, społeczne i polityczne, tworząc wartość bez potrzeby jakichkolwiek funduszy publicznych. Dzięki temu rozporządzeniu wzmocnimy ten wyjątkowy unijny system, który jest coraz bardziej doceniany przez konsumentów europejskich i światowych, zwiększając ochronę, promocję i trwałość produktów z oznaczeniem geograficznym, które są uznawane na całym świecie za synonim doskonałości i jakości, dzięki pasji i know-how naszych rolników i producentów.

Sprawozdanie zostanie teraz poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu, prawdopodobnie podczas sesji w dniach 31 maja – 1 czerwca. Jeśli zostanie przyjęte, rozmowy z rządami UE będą mogły rozpocząć się, gdy Rada będzie gotowa.

Oznaczenia geograficzne to prawa własności intelektualnej, które identyfikują produkty posiadające walory, właściwości lub reputację wynikające z czynników naturalnych i ludzkich związanych z miejscem ich pochodzenia. Oznaczenia geograficzne są chronione przez UE od lat 70. XX wieku. Obecnie unijny rejestr oznaczeń geograficznych zawiera prawie 3500 wpisów, co odpowiada wartości sprzedaży w kwocie 74,8 mld euro. Wartość sprzedaży produktu o chronionej nazwie jest często dwukrotnie większa niż w przypadku podobnych produktów bez certyfikatu. 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij