Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Sesja Rada Powiatu Rzeszowskiego - 16 marca 2023 r.

Opublikowano: 2023-03-11 19:46:39, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. XLVIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego odbędzie się w czwartek (16 marca 2023 r.) o godz. 15.00 w sali sesyjnej przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie.

Budynek starostwa przy ul. Bernardyńskiej. Dwóch chętnych do modernizacji

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2022 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Central Mountains” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 20212027, priorytet programowy P4 Lepsze zarządzanie współpracą, cel szczegółowy Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie środkowej

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu niekonkurencyjnego pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu rzeszowskiego (I), Działanie 7.1 — Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy o profilu wojskowym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację wydarzeń kulturalnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej.

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Rzeszowskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu użytkowego, położonego przy ul. Budziwojskiej w Rzeszowie, stanowiącego własność Powiatu Rzeszowskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu rzeszowskiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/313/17 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Powiatu Rzeszowskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.

21. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

22. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.

23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

24. Zamknięcie sesji.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij