Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Zielony WSIiZ: nowa strategia Uczelni

Opublikowano: 2022-09-30 08:48:29, przez: admin, w kategorii: Region

Tworzenie oferty edukacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach kształcenia oraz realizacja badań naukowych wpisujących się w 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – to najistotniejsze elementy nowej strategii Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Rekrutacja na studia we WSIiZ na rok 2021/2022

 

Jak mówi rektor dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, dziś wszyscy muszą włączyć się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i uczelnie wyższe nie są pod tym względem wyjątkiem. Co więcej, to właśnie na uczelniach spoczywa przygotowanie młodych ludzi do podjęcia wyzwań związanych chociażby z kryzysem klimatycznym. Równie ważne są jednak także kwestie dotyczące poszanowania dla różnorodnego i wielokulturowego społeczeństwa.

 

- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie właśnie przystąpiła do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Szacunek dla różnorodności oraz równe traktowanie to wartości, które są dla nas ważne. Uwzględniamy je w działalności dydaktyczno-badawczej, polityce zatrudnienia czy realizując projekty dla otoczenia, przystąpienie do tej inicjatywy jest ważnym potwierdzeniem naszego zaangażowania – mówi rektor dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy wyznanie religijne.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ na lata 2022-2024, nazywana Zieloną Strategią, została przyjęta jednogłośnie przez Senat Uczelni 27 września 2022 r. Zapisano w niej między innymi: Jesteśmy przekonani, że to studenci oraz pracownicy poprzez swoje postawy oraz oddolne inicjatywy i proaktywne podejście do wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju, mogą przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy jakości życia lokalnej i globalnej społeczności.

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

Zielona Strategia zakłada działania w czterech głównych obszarach, są to: kształcenie, badania i rozwój, infrastruktura i organizacja oraz partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jeśli chodzi o kształcenie to WSIiZ oferuje specjalność na kierunku Zarządzanie II stopnia oraz studia podyplomowe, a w przygotowaniu są dwa zupełnie nowe kierunki studiów.

W dziedzinie „badania i rozwój” już teraz uczelnia realizuje badania mające na celu poszanowanie środowiska, postęp społecznego i wzrost gospodarczy. Prorektorka WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata. Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, wymieniła te najważniejsze, finansowane z zewnętrznych programów badawczych. Wśród nich są między innymi:

- koncepcja zintegrowanego systemu wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

- zastosowanie technik cyfrowych do automatycznego rozpoznawania raka skóry.

- Cosmetic Valley – opracowanie kosmetyków naturalnych.

W obszarze „infrastruktura i organizacja” chodzi o odnawialnych źródeł energii oraz ograniczanie je wykorzystania (na przykład migracja danych do systemów opartych na chmurze pozwala znacząco zmniejszyć zużycie energii). Ostatnią dziedziną będzie współpraca z organizacjami międzynarodowymi i ogólnopolskimi, ale również działania na rzecz międzypokoleniowej wymiany wiedzy i umiejętności (Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Akademia 50+).

Powstał raport dotyczący zrównoważonego rozwoju WSIiZ w latach 2020-2021, w którym szczegółowo przeanalizowana działalność uczelni w kontekście realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podczas konferencji przedstawiła go Dyrektorka Biura Mobilności i Projektów Międzynarodowych dr Justyna Berniak-Woźny. Takie raporty będą powstawać regularnie, aby móc obserwować proces realizowanych zmian oraz na bieżąco wprowadzać najbardziej potrzebne rozwiązania.

 

 

Więcej o: WSIiZ, uczelnie

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij