Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Co roku więcej milionerów na Podkarpaciu

Opublikowano: 2022-08-25 09:43:36, przez: admin, w kategorii: Region

Na Podkarpaciu, z roku na rok rośnie liczba zeznań podatkowych PIT z wykazanym dochodem powyżej 1 mln zł.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

Za 2019 r. było to 1125 zeznań PIT, a za 2020 r. 1270. W bieżącym roku do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło 1347 zeznań za 2021 r. z dochodem powyżej 1 mln złotych, czyli o 77 zeznań więcej niż rok wcześniej.

 

- Jak co roku największą grupę wśród zeznań z dochodem powyżej 1 mln złotych stanowiły zeznania PIT-36L składane w szczególności, gdy prowadzono działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane jednolitą stawką podatku liniowego - przekazuje Edyta Chabowska z Krajowej Administracji Skarbowej. - Takich zeznań PIT za 2021 r. było 1192 i jest to wzrost o 50 w stosunku do zeznań PIT-36L złożonych za rok 2020.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Wśród zeznań z dochodem powyżej 1 mln złotych za 2021 r. złożonych zostało również:

- 45 zeznań PIT-36 składanych w szczególności, gdy prowadzono działalność gospodarczą lub działy specjalnej produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej,

- 59 zeznań PIT-37 składanych w szczególności, gdy uzyskano przychód ze stosunku pracy, emerytur lub rent krajowych czy z działalności wykonywanej osobiście,

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

- 46 zeznań PIT-38 składanych, gdy osiągnięto przychody z kapitałów pieniężnych, pochodnych instrumentów finansowych lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

- 5 zeznań PIT-39 składanych, gdy dokonano odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych .