Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Wyrok dla byłego prezesa Poltino

Opublikowano: 2022-05-27 12:19:00, przez: admin, w kategorii: Firmy

LEŻAJSK, RZESZÓW. Wyrok za działanie na szkodę spółki oraz udaremnienie zaspokojenia wierzyciela.

Wspólna ewidencja podatkowa dla firm w strefach ekonomicznych. Jest wyrok sądu w Rzeszowie

 

   W dniu 17 maja  2022 roku przed Sądem Okręgowy w Rzeszowie zapadł wyrok, na mocy którego Sąd uznał Stanisława A. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, a stanowiących przestępstwo z art. 296 § 3 k.k. w zw. z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. oraz  art. 296 § 2 kk w zw. z art. 296 § 1 kk i art. 300 § 2 kk w zw. z art. 308 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to wymierzył karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 

          Należy przypomnieć, iż Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie w dniu 21 lipca 2020 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, akt oskarżenia przeciwko 60 letniemu wówczas mieszkańcowi Tarnowa, Stanisławowi A. którego oskarżono o to, że w okresie od 16 października 2012 roku do 31 października 2019 roku, w Leżajsku, woj. podkarpackiego, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc prezesem jednoosobowego zarządu spółki z siedzibą w Leżajsku, nadużył udzielonych mu uprawnień i niedopełniając, wynikającego z mocy ustawy oraz umowy spółki obowiązku zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, poprzez odpłatne udostępnianie środków trwałych spółki podmiotom niezrzeszonym w tej spółce, na które uprzednio uzyskał dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, doprowadził do wydania przez Dyrektora Oddziału Regionalnego w Rzeszowie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzji na mocy której cofnięto przyznane wsparcie finansowe i zobowiązano do zwrotu kwoty 4.057.789,00 zł, czym wyrządził spółce szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w wyżej wskazanej kwocie.

          Ponadto Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał Stanisława A. za winnego tego, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku, w Leżajsku, woj. podkarpackiego, będąc prezesem jednoosobowego zarządu spółki z siedzibą w Leżajsku, obowiązanym na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych oraz umowy spółki do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą spółki, nadużył udzielonych mu uprawnień w zakresie prowadzenia spraw spółki i nie dopełnił obowiązku należytego zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, w sytuacji grożącej niewypłacalności i upadłości, zbył składniki majątku w postaci ciągnika siodłowego wraz z naczepą za kwotę 258.300 zł na rzecz innego podmiotu, a następnie tego samego dnia zakupił od tego podmiotu sortownik laserowy za kwotę 861.000 zł, obciążając zobowiązaniem do zapłaty tej ceny zakupu składniki majątku prowadzonej przez siebie spółki, który to zakup był nieuzasadniony z punktu widzenia zasad prawidłowego gospodarowania mieniem zarządzanej spółki, z uwagi na złą sytuację finansową spółki, zbędność zakupionego urządzenia z punktu widzenia celów gospodarczych spółki, a także realny brak możliwości uzyskania przez spółkę, poprzez sprzedaż tego urządzenia na rynku wtórnym, środków pieniężnych odpowiadających cenie szacunkowej, a tym samym wyrządził zarządzanej spółce szkodę w kwocie 587 700 zł, jak również w celu udaremnienia wykonania decyzji organu państwowego - Dyrektora Oddziału Regionalnego w Rzeszowie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na mocy której ustalono kierowanej przez oskarżonego spółce, kwotę nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 4 057 789 zł i zobowiązano do zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami, uszczuplił zaspokojenie wierzyciela spółki – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 578 367,06 zł.

          Stanisław A. przesłuchany w charakterze podejrzanego oraz składając wyjaśnienia jako oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, które tylko w części korespondują z zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

          Stanisław A. nie był dotychczas karany.

          Należy podkreślić, iż Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wyroku z dnia 17 maja 2022 roku, prócz kary łącznej 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzekł wobec oskarżonego na podstawie art. 41 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. zakaz zajmowania stanowisk członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatora w spółkach kapitałowych na okres 10 (dziesięciu) lat. Dodatkowo na podstawie art. 46 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego Stanisława A. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz kierowanej przez niego spółki kwoty 3.063.189,64 zł. Natomiast w związku z uznaniem Stanisława A. za winnego popełnienia drugiego z zarzucanych mu czynów, Sąd dodatkowo orzekł na podstawie art. 46 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz kierowanej przez niego spółki kwoty 587 700 zł oraz obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie kwoty 578 367,06 zł. Jednocześnie Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości.

          Przedmiotowy wyrok jest nieprawomocny.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij