Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Park dworski w Niwiskach nie ma szczęścia do przetargów

Opublikowano: 2021-10-06 16:01:34, przez: admin, w kategorii: Region

GMINA NIWISKA, POWIAT KOLBUSZOWSKI. Władze gminy unieważniły kolejne już postępowanie dotyczące rewitalizacji tego parku. I do tego znów przed terminem otwarcia ofert.

Fot. niwiska.pl (archiwum)

Fot. niwiska.pl (archiwum)

 

Jak poinformowano, ponownie postanowiono wprowadzić zmiany do treści przetargu. Tak samo było z pierwszym postępowaniem. To drugie zostało unieważnione 1 października, na trzy dni przed terminem otwarcia ofert.

 

Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Przypomnijmy więc, ale może już nieco ogólnie... Zadanie dotyczy „Rewitalizacji założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach”.

 

Zakres pierwotnie założonych prac obejmować miał: „budowę parkingu i drogi manewrowej o nawierzchni z kostki, parkingu i drogi manewrowej w technologii tzw. parking zielony, drogi dojazd. szerokości 3,50m, drogi dojazdowej na dziedziniec i oficyny, alejek spacerowych i placów pod altany, trawników dywanowych (…) montaż i stawianie słupów oświetleniowych, montaż przewodów napowietrznych i opraw oświetleniowych, układanie kabli ziemnych, (…) ścinanie drzew twardych, sadzenie drzew i krzewów liściastych i iglastych, obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi, wykonanie trawnika odpornego na ścieranie, wykonanie murawy intensywnej i ekstensywnej, wykonanie trejaży wolnostojących oraz kratownicy”.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Wykonawca na realizację zamówienia ma mieć 10 miesięcy.

O ile w końcu uda się go wylonić.

 

  .