Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Donum Corde - Centrum Rehabilitacji, Dom Opieki Medycznej, Dom Seniora
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

WDK i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w projekcie GreenFilmTourism

Opublikowano: 2021-01-21 13:19:55, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE, KRAJ. Realizacja projektu potrwa do października 2022 r. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Całkowita wartość projektu wyniesie 908 552 euro, zaś dofinansowanie 772 269 euro (85 proc.). Partnerem wiodącym jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej. Pozostali partnerzy - Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov oraz Inovačné partnerské centrum, Prešov (Słowacja).

Głównym celem projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Cele szczegółowe: wzrost zaangażowania instytucji kultury, turystyki, mediów na rzecz rozwoju i promocji filmowego dziedzictwa kulturowego (FDK); identyfikacja i zrównoważone wykorzystanie zasobów filmowego dziedzictwa dla rozwoju pogranicza oraz opracowanie, wdrożenie wspólnych wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

Zakres projektu obejmuje: opracowanie internetowego portalu Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) obszaru transgranicznego z bazą danych FDK oraz z bazą lokalnych/regionalnych wątków dla transgranicznego obszaru; wytyczenie szlaku FDK i opracowanie powiązanej z nim cyfrowej mapy FDK; przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w tym zakresie (seminaria, warsztaty, wizyty studyjne); opracowanie i wdrożenie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego i sprzyjające wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska, realizację wspólnej kampanii promocyjnej wspierającej realizację celów projektu i zwiększającej skuteczność jego oddziaływania.

Projekt jest dedykowany interesariuszom zajmującym się turystyką, rekreacją, zaangażowanym w filmowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze z obszaru pogranicza polsko-słowackiego, w tym administracji publicznej, urzędom gmin i miast, komisjom filmowym, organizacjom turystycznym, edukacyjnym i kulturalnym, sektorowi kreatywnemu (filmowy i TV), touroperatorom, przewodnikom turystycznym, klastrom, agencjom rozwoju, filmowcom, przedstawicielom mediów, turystom, instytucjom ochrony środowiska i społeczności lokalnej.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij