Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 już uchwalona

Opublikowano: 2020-09-28 19:18:40, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE. Dziś (28 września) radni wojewódzcy przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 203

 

 

Na dzisiejszej sesji obyło się drugie czytanie projektu strategii. Pierwsze miało miejsce jeszcze w grudniu 2020.

Zobacz cały strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2030.pdf

Strategia ma być dokumentem bazowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021- 2027, regionalnej strategii innowacji oraz programów rozwoju. Na jej podstawie przygotowywane będą stanowiska do negocjacji województwa z rządem. Strategia będzie także płaszczyzną współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z biznesem, nauką oraz organizacjami społecznymi. Strategia określa także relacje z innymi samorządami województw oraz partnerami zagranicznymi, w tym ze Słowacji, Ukrainy i z obszaru Karpat.

- Czasem mówimy, że Strategia rozwoju regionalnego to jest dokument matka, czyli dokument, który jest podstawą wszelkich dokumentów, które istnieją w województwie i które dotyczą różnych inicjatyw rządowych, ale też programów europejskich. Ten dokument dotyczy czasu 2012-2027 jeżeli chodzi o programowanie, a jeżeli chodzi o wydawanie, do grudnia 2029 roku. Staramy się jak najlepiej zaprojektować wiązkę inicjatyw, które będą wdrażane w tym okresie – podkreśla prof. Jacek Szlachta, ekspert nadzorujący prace przy tworzeniu strategii. - Województwo podkarpackie bardzo dobrze realizuje spójność. Zróżnicowania wewnątrzregionalne z bardzo wysokiego poziomu systematycznie się zmniejszają, województwo  poprawia swoją sytuację względem średniej europejskiej. Poziom 36-38 procent średniej unijnej kiedy wchodziliśmy do UE, teraz jest to około 50 procent – zauważa.    

Obszary:

Obszar tematyczny 1 – Gospodarka i nauka – ujęcie zagadnień kultury innowacyjności, rozwoju Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, wzmocnienia powiązań nauki i gospodarki, gospodarki bezodpadowej, Przemysłu 4.0, sektorów gospodarki – rolnictwo i turystyka.

Obszar tematyczny 2 – Kapitał ludzki i społeczny – zawiera zagadnienia w ujęciu horyzontalnym, z ujęciem sektora organizacji pozarządowych i Regionalnej Polityki Imigracyjnej.

Obszar tematyczny 3  - Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju i środowiska – dostrzega  obecny stan infrastruktury komunikacyjnej oraz konieczność wzmocnienia dostępności w ujęciu zewnętrznym i wewnętrznym, obejmuje zagadnienia elektromobilności, gospodarki wodnej w tym zapewnienie dostępu do wody, retencji i zapobiegania powodziom, gospodarki wodno -ściekowej, przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Obszar tematyczny 4 - Dostępność usług – zagadnienia dostępności do e–usług, bezpieczeństwa, współpracy regionalnej, ponadregionalnej i transgranicznej, jak również kompleksowe wsparcie obszarów w planowaniu przestrzennym.

Obszar horyzontalny - Terytorialny Wymiar Strategii – obejmuje działania w zakresie równoważenia procesów rozwoju poprzez przedstawienie Regionalnej Polityki Miejskiej w oparciu o bieguny wzrostu i hierarchiczny układ miast, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, oraz wskazanie obszarów wymagających szczególnego wsparcia dla pobudzania procesów rozwojowych.   

Wybierz studia w WSPiA

W dyskusji radny Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Feret stwierdził, że strategia zawiera bardzo dobrą diagnozą, ale słabsze są dalsze części, w tym także obrana metodologia i wskaźniki. Dodał także, iż autorzy nie uwzględnili uwag, które zgłaszała opozycja. 

Wicemarszałek Ewa Draus zwracała uwagę, że strategia przeszła bardzo długie konsultacje. Z kolei w wypowiedzi dla mediów podkreśliłą, że dokument jest wyrazem polityki zrównoważonego rozwoju.

W głosowaniu 23 radnych było za, a dwóch się wstrzymało. 

  

Partnerzy serwisu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij