Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego w lipcu 2020 r.

Opublikowano: 2020-08-31 13:48:10, przez: admin, w kategorii: Biznes

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego w lipcu br., kształtowała się pod wpływem kolejnego miesiąca związanego z zagrożeniem epidemicznym, koronawirusa COVID-19 oraz rozwiązań wprowadzonych w kraju, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. W związku z tym, w lipcu br. sytuacja nadal pozostawała trudna, biorąc pod uwagę zarówno rynek pracy, jak i gospodarkę.

W porównaniu z czerwcem br. odnotowano zmniejszenie się (o 0,7%) produkcji sprzedanej budownictwa oraz (o13,6%) produkcji budowlano-montażowej, natomiast w porównaniu z lipcem ubiegłego roku obniżyło się przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (o 3,2%), produkcja sprzedana przemysłu (o 6,9%), produkcja sprzedana budownictwa (o 12,6%), produkcja budowlano-montażowa (o 2,7%). Niższa była sprzedaż detaliczna(o2,5%) i hurtowa zarówno w przedsiębiorstwach handlowych, jak i w przedsiębiorstwach handlu hurtowego(odpowiednio o 20,1% i o 21,7%).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe (o 3,2%) w porównaniu z lipcem ubiegłego roku,a wyższe (o 1,7%) w odniesieniu do czerwca br.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2020 r. wyniosła 9,0% i nie zmieniła się w porównaniu z po-przednim miesiącem, a była wyższa w porównaniu z lipcem 2019 r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych byłao0,5% wyższa niż przed miesiącem i o 16,3% wyższa niż przed rokiem.

W lipcu br., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe zarówno w porównaniu z lipcem 2019 r. (o 2,8%), jak i w odniesieniu do czerwca 2020 r. (o 6,0%).

Ceny skupu pszenicy i żywca wołowego były wyższe niż przed rokiem. W porównaniu z czerwcem br. ceny skupu były niższe z wyjątkiem żywca drobiowego. W obrocie targowiskowym w odniesieniu do lipca 2019 r. ceny były niższe.

Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 4246,3 mln zł i była (w cenach stałych)o6,9% niższa niż w lipcu 2019 r., kiedy notowano wzrost produkcji o 5,3%. W porównaniu z poprzednim miesiącem,produkcja sprzedana wzrosła o 3,0%.

Spadek odnotowano w produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu zarówno z poprzednim miesiącem, jak i z analogicznym okresem ubiegłego roku (odpowiednio o 13,6% i o 2,7%).

W lipcu 2020 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r., wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania (o 0,5%), mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 39,6%) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 10,1%).

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w lipcu br. była o 2,5% niższa niż przed rokiem, a o 14,8% wyższa niż w poprzednim miesiącu.

W I półroczu 2020 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw były mniej korzystne niż uzyskane rok wcześniej. Niższe były zarówno wskaźniki rentowności brutto i netto jak i wskaźnik płynności finansowej II stopnia. Wzrósł wskaźnik płynności finansowej I stopnia.

Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących, poniesione przez badane przedsiębiorstwa województwa podkarpackiego w I półroczu, były niższe niż w analogicznym okresie ub. roku. Niższa niż przed rokiem była wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych inwestycji, przy niższej liczbie inwestycji.

W województwie podkarpackim 5,2% podmiotów gospodarczych (wobec 4,0% w kraju), które złożyły meldunek G-1 w lipcu br., wskazało pandemię COVID-19 jako czynnik wywołujący istotne zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W rejestrze REGON wpisanych było więcej podmiotów gospodarki narodowej niż przed rokiem i więcej niż przedmiesiącem.

W sierpniu 2020 r. przedsiębiorcy oceniali koniunkturę gospodarczą mniej pesymistycznie niż w lipcu br.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij