Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

„Zatrudnij siebie!” - dotacje na założenie firmy na Podkarpaciu

Opublikowano: 2020-07-08 11:54:00, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE.

600 mln złotych dla biznesu inwestującego w miastach średnich

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Zatrudnij siebie!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ–  szkolenie umożliwi Uczestnikom zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia firmy oraz ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności

BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł

FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na okres od 6 do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2250,00 zł/miesiąc

 

Grupa docelowa: osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące  w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest.:

• kobiety,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• osoby z niepełnosprawnościami,

• osoby po 50 roku życia,

• osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej średnie),

2. rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa,

3. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie,

4. osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych

 

NA ETAPIE REKRUTACJI do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

• bezrobotnych i biernych zawodowo rodziców/opiekunów prawnych co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia - 6 punktów

• rolników i członków ich rodzin posiadających gospodarstwa do 2 hektarów przeliczeniowych zarejestrowanych w PUP chcących odejść z rolnictwa – 6 punktów,

• kobiet - 2 punkty,

• osób powyżej 50 roku życia – 1 punkt,

• osób z niepełnosprawnościami – 1 punkt,

• osób długotrwale bezrobotnych – 1 punkt,

• osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie) – 1 punkt

 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz metodologii przyznawania punktów określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE można dostarczać  POCZTĄ TRADYCYJNĄ/KURIEREM lub OSOBIŚCIE/za pośrednictwem osób trzecich w siedzibie Stowarzyszenia w trakcie trwania rekrutacji od 30 czerwca 2020 r. do 13 lipca 2020 r.:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

ul. Rynek 16/1

35-064 Rzeszów

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

 

Ze względu na zagrożenie COVID-19 prosimy o złożenie dokumentów rekrutacyjnych w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem kandydata/kandydatki

  

DOKUMENTY REKRUTACYJNE I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej www.procarpathia.pl 

 

UWAGA!
Informujemy, że Formularze rekrutacyjne złożone bez wymaganych załączników i zaświadczeń (ZUS/PUP/KRUS jeśli dotyczy)
określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie
ZOSTANĄ ODRZUCONE BEZ MOŻLIWOŚCI POPRAWY.
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij