Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Praca w ZUS w Rzeszowie

Opublikowano: 2020-05-26 21:22:49, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Stanowisko ds. obsługi korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Rzeszowie

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

ul. Piłsudskiego 12

35-075

Województwo

podkarpackie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. obsługi korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

niezbędne:

- wykształcenie średnie

 

Mile widziane:

- wykształcenie wyższe

- doświadczenie w pracy związanej z obsługą kancelaryjną

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office

- znajomość Instrukcji Kancelaryjnej

- terminowość, rzetelność

- samodzielność, odpowiedzialność

- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych oraz pisemnych

- umiejętność podejmowania decyzji

- umiejętność rozwiązywania problemów

- umiejętność poprawnego wnioskowania

- umiejętność współpracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia obsługę wpływającej i wychodzącej korespondencji, w tym w ramach kanałów elektronicznych.

Wymagane dokumenty

- CV

- list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat

- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

- kserokopię dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie średnie

Termin, do którego należy składać dokumenty

29 maja 2020 r.

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów".

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

35-075 Rzeszów

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pok. 26

Telefon kontaktowy: 17-8675032

lub

adres mailowy: rekrutacja.rzeszow@zus.pl

 

W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

 

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

- skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi wymagania formalne

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy

- oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana

- proces rekrutacji będzie obejmował test pisemny sprawdzający wymaganą wiedzę merytoryczną oraz rozmowę kwalifikacyjną

Miejsce wykonywania pracy:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie

Al. Piłsudskiego 12

35-074 Rzeszów

Warunki pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

- sprzęt komputerowy,

- sprzęt biurowy.

 

Warunki wykonywania pracy:

- spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

- konieczność poruszania się po całym obiekcie,

- konieczność odbywania podróży służbowych,

- budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze

- wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,

- przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,

- przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy,

- w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij