Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Sprawa PBS: Lista samorządów, które poniosły straty i źródła pochodzenia pieniędzy

Opublikowano: 2020-02-02 14:09:01, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODAKRPACKIE. Samorządy kierowały do wojewody informacje, o tym ile straciły

Sprawa PBS: Lista samorządów, które poniosły straty i źródła pochodzenia pieniędzy

 

Lp. Nazwa podmiotów zgłaszających kwotę środków utraconych w ramach restrukturyzacji PBS w Sanoku
1 2
1 Powiat Leżajski
2 Powiat Przemyski
3 Powiat Dębicki
4 Powiat Ropczycko -Sędziszowski
5 Powiat Strzyżowski
6 Powiat Sanocki
7 Gmina Mielec
8 Gmina Miasta Sanoka
9 Gmina Wojaszówka
10 Gmina Sanok
11 Gmina Lesko
12 Gmina Korczyna
13 Gmina Haczów
14 Urząd Gminy Olszanica
15 Gmina Miejsce Piastowe
16 Gmina Zarszyn
17 Gmina Dukla
18 Powiat Leski
19 Gmina Baligród
20 Gmina Tyrawa Wołoska
21 Gmina Besko
22 Gmina Dydnia
23 Gmina Jaśliska
24 Gmina Komańcza
25 Gmina Domaradz
26 Gmina Krościenko Wyżne
27 Gmina Bukowsko
28 Gmina Solina
29 Gmina Jasienica Rosielna
30 Gmina Czarna Dębicka
31 Przemyśl Miasto na prawach powiatu
32 Gmina Jedlicze (Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu)
33 Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego (Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Centrum Kulturalne w Przemyślu)
34 Miasto Jasło (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle)
     
     
35 Szpital Specjalistyczny w Jaśle
36 Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
37 Stowarzyszenie "Euroregion Karpacki" - Polska w Rzeszowie
38 Podkarpacka Izba Gospodarcza Krosno
Lp. Źródła pochodzenia środków finansowych Kwota utraconych środków finansowych
1 2 3
  RAZEM 66 101 813,00
  w tym:  
A Zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego 63 083 201,75
I Dotacje na zadania zlecone: 4 980 991,44
1. prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy 161 578,87
2. świadczenia wychowawcze 500+ 2 942 843,19
3. usługi opiekuńcze 53 107,38
4. Dobry start 300+ 259,76
5. świadczenia rodzinne 1 330 288,93
6. ośrodki pomocy społecznej 1 280,55
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne 164,31
8. komisje orzekania o stopniu niepełnospawności 42 099,18
9. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 42 284,06
10. nieodpłatna pomoc prawna 21 924,49
11. zadania z zakresu spraw obywatelskich, ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i gospodarki nieruchomościami 31 633,13
12. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego 353 527,59
     
II Dotacje na zadania własne jst 409 556,76
1. zasiłki okresowe i stałe 230 615,60
2. wychowanie przedszkolne 1 391,60
3. funkcjonowanie domów pomocy społecznej 177 549,56
     
III Środki z Funduszu Dróg Samorządowych 11 242 003,84
IV Środki z Funduszu Autobusowego 4 488,81
V Środki PEFRON 789 693,49
VI Środki Funduszu Pracy 1 624 819,89
     
VII Zrealizowane dochody budżetowe podlegające odprowadzeniu 30 847,96
1. wpłaty od dłużników alimentacyjnych 4 861,92
2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 7 703,35
3. odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 204,52
4. odpłatność za pobyt w DPS rozdz.85203 354,26
5. komisje orzekania o stopniu niepełnospawności 1 098,11
6. opłata za zezwolenie na pobyt cudzoziemca 370,34
7. z gospodarki nieruchomościami, nadzoru budowlanego, komend powiatowych Straży Pożarnych 16 255,46
     
VIII Pozostałe środki jst 44 000 799,56
1. podatki i opłaty lokalne od mieszkańców 3 332 584,49
2. środki własne jst (w tym subwencje,udziały w podatku doddodowym od odób fizycznych) 27 461 770,87
3. wadia, zabezpieczenia wykonania umów podlegajace zwrotowi 4 765 845,41
4. na realizację projektów z udziałem środków UE 5 010 298,92
5. środki ZFŚS 1 999 023,63
6. dotacja z Funduszu dopłat BGK 263 443,76
7. kredyt bankowy-wkład własny 1 071 856,85
8. pozostałe 95 975,63
     
B Inne podmioty (zgłoszone przez te podmioty i jst) 3 018 611,25
1. zespoly opieki zdrowotnej i szpitale 1 458 669,66
2. ośrodki sportu i kultury 338 677,37
3. stowarzyszenia i organizacje 1 221 264,22
     

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij