Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Co z budową nowej instalacji w Rafinerii Jedlicze (Orlen Południe)?

Opublikowano: 2020-01-29 11:08:59, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

JEDLICZE. Planowana inwestycja chwilowo ugrzęzła w środowiskowych formalnościach.

Fot. orlenpoludnie.pl

Fot. orlenpoludnie.pl

 

Jak kilka dni temu poinformował Urząd Gminy Jedlicze, przyszły inwestor Orlen Południe, złożył aneks do raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Został on także przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, powiatowego inspektora sanitarnego w Krośnie, Urzędu Marszałkowskiego i RZGW Wody Polskie. Tam zostanie on przeanalizowany i zaopiniowany.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Orlen Południe, jedna ze spółek grupy Orlen, planuje w Rafinerii Jedlicze do budowy instalacji do produkcji bioetanolu II generacji. Podpisana z firmą Clariant Produkte umowa, zakłada zakup licencji i projektu bazowego. Wydajność instalacji planowanej w jedlickiej rafinerii wynosi 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Produkowany byłby z surowców niespożywczych, przede wszystkim słomy, pozyskiwanych od polskich rolników. Pozwoliłoby to na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo-wschodniej Polski.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Jak głosił jeszcze wrześniowy komunikat, spółka rozważa, by w skład kompleksu wchodziła nie tylko instalacja do produkcji bioetanolu drugiej generacji, ale też biogazownia i elektrociepłownia opalana biogazem oraz ligniną. Inwestycja wiązałaby się ze wzrostem zatrudnienia. W rafinerii powstałyby nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanych mikrobiologów, genetyków i laborantów.