Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim. Bal Sylwestrowy
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie
Z PGE Energia Ciepła (od)zyskujesz ciepło i energię

Praca w ZUS (ustalanie świadczeń)

Opublikowano: 2019-07-22 11:18:54, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

ZUS Oddział w Rzeszowie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

35-075 Rzeszów

Al. Piłsudskiego 12

 

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

- wykształcenie średnie

Pożądane:

- wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, ubezpieczenia społeczne, prawo)

- minimum 6 miesięcy pracy związanej z ustalaniem kapitału początkowego lub praw do emerytur i rent

 

Wymagania dodatkowe

- znajomość przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

- znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

- umiejętność obsługi pakietu MS Office

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność, rzetelność, orientacja na klienta

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy pod presją czasu

- umiejętność komunikowania się w piśmie i w mowie

- chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia opracowywanie spraw w ramach realizacji procesów dotyczących obsługi wniosków i korespondencji osób posiadających polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, zainteresowanych uzyskaniem lub zmianą świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji na podstawie przepisów umów międzynarodowych.

 

Wymagane dokumenty

- CV

- list motywacyjny z podaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat

- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( wzór poniżej w rubryce wymagana klauzula)

- kserokopie dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie średnie

 

Termin, do którego należy składać dokumenty 22 lipca 2019 r.

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie.

 

Miejsce składania dokumentów

Podkarpackie Regionalia w Agrohurcie - Jarmark Bożonarodzeniowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pok. 26

Al. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

Telefon kontaktowy 178675032

 

Dodatkowe informacje

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- jest przewidziany test wiedzy merytorycznej i rozmowa kwalifikacyjna

 

Warunki pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

- sprzęt komputerowy,

- sprzęt biurowy.

 

Warunki wykonywania pracy:

- spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

- konieczność poruszania się po całym obiekcie,

- konieczność wykonywania pracy poza biurem,

- konieczność odbywania podróży służbowych,

- budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na trzecim piętrze,

- miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,

- wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,

- przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,

- drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,

- w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij