Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie

Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego 24 czerwca 2019 roku

Opublikowano: 2019-06-24 10:27:00, przez: admin, w kategorii: Samorządy

IX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego 24 czerwca 2019 roku

 

 

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu VIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Debata nad Raportem o stanie województwa podkarpackiego za 2018 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum zaufania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2018 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2019 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/862/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej,

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rodzajów świadczeńprzyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej. 1

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektu pt. „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”, w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji wprowadzenia zmiany w statucie Muzeum – Zamek w Łańcucie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydzierżawionej powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały przyjmującej treść umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Mielcu przy ul. Korczaka 4.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Carpathian Route – exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” („Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”) realizowanego w ramach funduszy norweskich i EOG,

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 60 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019-2023,

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki,

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego,

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego planowanej inwestycji polegającej na budowie Kolei Dużych Prędkości oraz skomunikowania kolejowego Podkarpacia z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/15/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

28. Wykaz powierzchni lokali i gruntu, udostępnionych obcym podmiotom przez jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne oraz dochody osiągnięte w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018.

29. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim za 2018 rok.

30. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2018 rok.

31. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 13 maja 2019 r. do 6 czerwca 2019 r.

32. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na VIII sesji w dniu 27 maja 2019 r.

33. Interpelacje i zapytania radnych.

34. Wnioski i oświadczenia radnych.

35. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij