Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Elżbieta Kensy i Tadeusz Kensy odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Opublikowano: 2019-05-14 11:32:58, przez: admin, w kategorii: Region

KRAKÓW, PODKARPACKIE. Odznaczenia dla byłych działaczy Studenckiego Komitetu Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Minister Wojciech Kolarski wręcza medal Tadeuszowi Kensemu. Fot. L. JaranowskiPierwsza z lewej Elżbieta Kensy. Fot. Leszek Jaranowski
Minister Wojciech Kolarski wręcza medal Tadeuszowi Kensemu. Fot. L. Jaranowski

Minister Wojciech Kolarski wręcza medal Tadeuszowi Kensemu. Fot. L. Jaranowski

 

W ub. tygodniu Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w 42. rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa, studenta filologii polskiej i filozofii UJ, działacza opozycji PRL, minister Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu prezydenta, wręczył Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości byłym działaczom Studenckiego Komitetu Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wśród ponad dwudiestu odznaczonych są dwie osoby z województwa podkarpackiego. To Elżbieta Kensy i Tadeusz Kensy. Obydwoje – jako studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego - byli zaangażowani w działalność Studenckiego Komitetu Solidarności.

Elżbieta Kensy (Malik) była sygnatariuszką listów protestacyjnych przeciwko represjom wobec uczestników Czerwca’76 oraz przeciwko zmianom w Konstytucji PRL, współpracowniczka SKS, członek Solidarności. PO roku 1990 dziennikarka i urzędniczka oraz działaczka związkowa.

Tadeusz Kensy była aktywny w SKS, współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR oraz z Komitetem Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej. Od 1980 roku w Solidarności, jeden z liderów w Regionie Rzeszowskim, współzałożyciel Solidarności Rolników Indywidualnych, delegat na I Zjazd NSZZ Solidarność, członek Komisji Krajowej. W stanie wojennym internowany (do 9 grudnia 1982 r.). W latach osiemdziesiątych kontynuował zaangażowanie, m.in. był zwolennik jawnej działalności struktur opozycyjnych.

Medal nadaje prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów. Medal nadawany jest obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2021.

 

Odznaczenie nadawane jest osobom żyjącym, które poprzez:

- pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,

- walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,

- aktywną działalność zawodową i społeczną,

- twórczość naukową, literacką i artystyczną

przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności RP, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia RP poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego RP

 

1. Baran Józef

2. Bąkowski Paweł Krzysztof

3. Bek Bogusław Michał

4. Bernhardt Anna Maria

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

5. Czerni Krystyna Maria

6. Dorn Ludwik Stanisław

7. Doroszewska Urszula

8. Fenrych Włodzimierz Stanisław

9. Jarosz Jan Piotr

10. Jastrzębski Adam Grzegorz

11. Kapela Lutosława Teresa

12. Kensy Elżbieta Zofia

13. Kensy Tadeusz Marcin

14. Kotarba Małgorzata Maria

15. Mietkowski Andrzej

16. Pierzchała Janusz Artur

17. Pochitonow Ziemowit Maria

18. Schoen Tomasz Karol

19. Skóra Danuta Zofia

20. Skóra Jan Zbigniew

21. Sonik Liliana Maria

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

22. Turkowski Krzysztof Romuald

23. Zadencki Jarosław Andrzej

24. o. Zięba Maciej Andrzej