Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Krystyna Wróblewska - kandydat do Sejmu RP
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm

Przebudowa drogi krajowej nr 77 Pełkinie - Gorzyce. Umowa podpisana

Opublikowano: 2019-05-10 12:40:24, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

POWIAT JAROSŁAWSKI. Realizacja inwestycji potrwa dwa lata.

Przebudowa drogi krajowej nr 77 Pełkinie - Gorzyce. Umowa podpisana

 

Inwestycja będzie w sumie kosztować 50 mln zł. Przebudowę ok. 8,5-kilometrowego odcinka Wólka Pełkińska - Gorzyce zrealizuje Eurovia Polska za kwotę 27,1 mln zł, a roboty na ponad 2-kilometrowym odcinku DK77 zaprojektuje i wykona Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A./PBI WMB Sp. z o.o. za kwotę 19,3 mln zł.

Przebudowa pierwszego z odcinków ma potrwać 16 miesięcy, drugiego 23 miesiące (począwszy od wykonanie koncepcji programowej).

 

Zakres robót obejmie m.in. likwidację niebezpiecznych zakrętów, przebudowę skrzyżowań, nową nawierzchnię i chodniki.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 77 na odcinku Gorzyce - Wólka Pełkińska – Pełkinie została podzielona na części realizacyjne:

Część 1 - Przebudowa drogi krajowej nr 77 Wólka Pełkińska - Gorzyce o dł. 8,5 km (w km 117,60 – 126,08)

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

Wartość: 27 140 006,89 PLN

 

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- przebudowę drogi w tym (roboty rozbiórkowe, roboty zimne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleń drogowa)

- przebudowę/remont istniejącego odwodnienia drogi

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej

- zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń BRD

- budowę kanału technologicznego

 

Przebudowa tego odcinka zakończy się w ciągu 16 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

 

Mieczysław Miazga - kandydat na posła

 

Część 2 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 77 w km: 122+616 - 123+623; 123+900 – 124+256; 124+909 – 125+614.

Wykonawca: Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A./PBI WMB Sp. z o.o.

Wartość: 19 338 841,97 PLN

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- opracowanie koncepcji projektowej;

- uzyskanie warunków technicznych dla zabezpieczenia istniejących sieci kolidujących z projektowaną rozbudową dróg;

- opracowanie Projektu budowlanego dla rozbudowy odcinka drogi krajowej;

- uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń;

- opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze, wielobranżowe;

- wykonanie robót budowlanych: - (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne (wykopy, nasypy), odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie frezowania nawierzchni, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, prace wykończeniowe, wykonanie oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie elementów ulic, przebudowa (zabezpieczenie) kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej; budowa kanału technologicznego; zieleń drogowa;

- pełnienie nadzoru autorskiego.

 

Prace w ramach tej umowy Wykonawca zakończy w ciągu 23 miesięcy od daty zawarcia umowy, z czego w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy opracuje koncepcję programową, a następnie zaprojektuje (opracuje projekt budowlany, uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i opracuje projekt wykonawczy) oraz zrealizuje roboty budowlane.

 

Kalendarium:

1. Nazwa zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 77 odcinku Gorzyce - Wólka Pełkińska – Pełkinie z podziałem na części:

Część 1 - Przebudowa drogi krajowej nr 77 Wólka Pełkińska –Gorzyce w km 117+600 – 121+080:

Część 2 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 77 w km: 122+616 - 123+623; 123+900 – 124+256; 124+909 – 125+614.

2. Data wszczęcia postępowania: 3 października 2018 r.

3. Otwarcie ofert: 7 grudnia 2018 r. (liczba ofert: Część 1 – 5 ofert, Część 2 – 2 oferty; kwota odczytana przez Zamawiającego na otwarciu: Część 1 – 24 493 437,28 PLN, Część 2 – 16 864 521,39 PLN; ceny ofert mieściły się w granicach: Część 1 – 27 140 006,89 a 33 049 875,59 PLN, Część 2 - 20 159 796,86 a 20 449 912,25 PLN; kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji, zawodowa integracja osób)

Stanisław Ożóg - kandydat do Senatu RP

4. Wybór najkorzystniejszej oferty: Część 1 - 15 marca 2019 r. – Eurovia Polska S.A. za cenę 27 140 006,89 zł, Część 2 – 18 marca 2019 r. - Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A./PBI WMB Sp. z o.o. za cenę 19 338 841,97 zł.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij