Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w ZUS

Opublikowano: 2019-04-11 10:39:32, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

ZUS Oddział w Rzeszowie

Nazwa komórki organizacyjnej

Centrum Umorzeń

Nazwa stanowiska pracy: Analityk ds. ulg i umorzeń

 

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

- wykształcenie średnie

Pożądane:

- wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, ekonomia, administracja)

- 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

- znajomość ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

- znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

- znajomość ustawy - Ordynacja podatkowa

- znajomość ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

- znajomość przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

- znajomość procedur wewnętrznych z zakresu umarzania należności z tytułu składek

- umiejętność obsługi pakietu MS Office

- terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, nastawienie na wyniki i współpracę

- poprawne przekazywanie informacji ustnych i pisemnych

-umiejętność podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, poprawnego wnioskowania

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia realizację zadań z zakresu umarzania należności z tytułu składek.

 

Wymagane dokumenty

- CV

- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega

- oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór wymaganej klauzuli poniżej )

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

i doświadczenie zawodowe

 

Termin, do którego należy składać dokumenty 23 kwietnia 2019 r.

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania

 

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, pokój 26

Telefon kontaktowy: 17 8675032

Al. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

lub w Inspektoracie ZUS w Przeworsku

ul. Dworcowa 1

37-200 Przeworsk

 

Dodatkowe informacje

- poszukujemy 2 osób na to stanowisko

- proces rekrutacji obejmował będzie: test wiedzy merytorycznej, wywiad kompetencyjny

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy

- dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

 

Miejsce wykonywania pracy:

Inspektorat ZUS w Przeworsku

Ul. Dworcowa 1

37-200 Przeworsk

 

Warunki pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

- sprzęt komputerowy,

- sprzęt biurowy.

 

Warunki wykonywania pracy:

-spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

- konieczność poruszania się po całym obiekcie,

- konieczność odbywania podróży służbowych,

- budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,

- wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,

- przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia

- drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,

- w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij