Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Wolne mieszkania. Osiedle Karoliny.pl w Rzeszowie

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 26 lutego 2019 r.

Opublikowano: 2019-02-20 12:35:21, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE. 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz.8:30 odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Rzeszowa w sali posiedzeń Ratusza.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 27 marca 2018 r.

 

Rada Miasta Rzeszowa Sesja na żywo

     Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.  

 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego -1
  w Rzeszowie -3 (druk nr VIII/17/2019)
  .

 5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie (druk nr VIII/16/2019).

 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 310/5/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie z późn. zm.

 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. ks. Romana Malinowskiego (druk nr VIII/1/2019).

 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Krakowskiej (druk nr VIII/2/2019).

 9.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Miejskiej (druk nr VIII/6/2019).

 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Koło (druk nr VIII/7/2019).

 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego (druk nr VIII/5/2019).

 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Bronisława Czecha.

 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Zabłocie w Rzeszowie.

 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie.

  Krystyna Wróblewska - kandydatka do Parlamentu Europejskiego

 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich w Rzeszowie.

 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Staroniwskiej w Rzeszowie.

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.  w Rzeszowie, na nieodpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie.

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu jej zawarcia (druk nr VIII/3/2019).

 19. Uchwała w sprawie określenia na rok 2019 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr VIII/8/2019).

 20. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Rzeszów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (druk nr VIII/11/2019).

 21. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (druk nr VIII/4/2019).

 22. Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów i refundacji kosztów dojazdu dla uczniów odbywających praktyki zawodowe i staże zawodowe w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” w roku szkolnym 2018/2019 (druk nr VIII/9/2019).

 23. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (druk nr VIII/10/2019).

 24. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.   

 25. Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Miastem Rushmoor (Wielka Brytania).

 26. Uchwała w sprawie utworzenia osiedla Matysówka (druk nr VIII/14/2019).

 27. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli.

 28. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście.

 29. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/35/2018 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego (druk nr VIII/15/2019).

 30. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr VIII/12/2019).

 31. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr VIII/13/2019).

 32. Oświadczenia i informacje.

 33. Interpelacje i zapytania.

 34. Wolne wnioski i sprawy różne.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij