Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 29 stycznia 2019 r.

Opublikowano: 2019-01-23 16:40:43, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. We wtorek (29 stycznia 2019 r.) o godz.8:30 odbędzie się VI sesja Rady Miasta Rzeszowa w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

  Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 r.

 3.  

  Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 306/1/2019 przy ul. Dunikowskiego i ul. Wieniawskiego w Rzeszowie (druk: VI/30/2019).

 5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 308/3/2019 przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie (druk: VI/29/2019).

 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 307/2/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od XV do XXXI (druk: VI/26/2019).

 7. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 53/5/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Staromieście (druk: VI/27/2019).

 8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/523/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy al. Niepodległości w Rzeszowie (druk: VI/28/2019).

 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Leśnej (druk: VI/7/2019).

 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od osób fizycznych (druk: VI/21/2019).

 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Seniora w Rzeszowie (druk: VI/17/2019).

 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie (druk: VI/18/2019).

 13.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Władysława Bełzy (druk: VI/19/2019).

 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. płk. Kazimierza Iranka – Osmeckiego w Rzeszowie (druk: VI/20/2019).

 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Zajęczej w Rzeszowie (druk: VI/32/2019).

 16. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Zajęczej, Zimowit, Ciasnej (druk: VI/22/2019).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej (druk: VI/8/2019).

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Fryderyka Chopina (druk: VI/9/2019).

 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Karkonoskiej (druk: VI/34/2019).

 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (druk: VI/33/2019).

 21. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk: VI/3/2019).

 22. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk: VI/15/2019).

 23. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk: VI/16/2019).

 24. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody (druk: VI/4/2019).

 25. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingu) dla pojazdów samochodowych przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie (druk: VI/6/2019).

 26. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie rozbudowy wskazanych skrzyżowań o dodatkowe pasy ruchu (druk: VI/35/2019).

 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2019 wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – którym ustalono obwód (druk: VI/5/2019).

 28. Uchwała w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares (druk: VI/11/2019).

 29. Uchwała w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej placówek opiekuńczo – wychowawczych (druk: VI/14/2019).

 30. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk: VI/31/2019).

 31. Uchwała w sprawie uzgodnienia zmian w Statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (druk: VI/12/2019).

 32. Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa (druk: VI/13/2019).

 33. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rzeszowa zamieszkałymi na terenie osiedli: Przybyszówka i Franciszka Kotuli w sprawie zmiany granic osiedli: Przybyszówka i Franciszka Kotuli.

 34. Uchwała w sprawie powołania Komisji Przedsiębiorczości i Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa (druk: VI/10/2019).

 35. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa (druk: VI/1/2019).

 36. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa (druk: VI/2/2019).

 37. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa (druk: VI/23/2019).

 38. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa (druk: VI/24/2019).

 39. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa (druk: VI/36/2019).

 40. Oświadczenia i informacje.

 41. Interpelacje i zapytania.

 42. Wolne wnioski i sprawy różne.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij