Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Wyroki za korupcję w WORD w Tarnobrzegu

Opublikowano: 2019-01-17 08:20:32, przez: admin, w kategorii: Region

TARNOBRZEG. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 11 stycznia 2019 roku wydał kolejny wyrok skazujący wobec osób oskarżonych o nieprawidłowości przy przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy w WORD w Tarnobrzegu. Sąd skazując oskarżonych podzielił stanowisko prokuratora wskazane w akcie oskarżenia.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Dotychczas wyrokami skazującymi łącznie objętych zostało 49 osób – w tym 13 byłych już egzaminatorów WORD w Tarnobrzegu. Sąd wymierzył im kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, kary grzywny oraz zakazał zajmowania stanowiska egzaminatora osób ubiegających się o uprawienia do kierowania pojazdami bądź zakazał wykonywania zawodu instruktora szkolenia kandydatów na kierowców przez wskazane okresy czasu. W odniesieniu do 9 osób postępowanie karne zostało warunkowo umorzone na okres próby.

 

Postępowanie było prowadzone przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie i dotyczyło funkcjonowania w okresie 2012 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodzili ówcześni egzaminatorzy tego ośrodka.

 

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że przed egzaminem członkowie grupy przekazywali sobie dane osób mających do niego przystąpić, w celu umożliwienia im jego pozytywnego zaliczenia, w przypadku wylosowania przez jednego z członków grupy. Poza tym postępowanie objęło instruktorów szkół nauki jazdy i inne osoby postronne, które powoływały się u osób, mających przystąpić do egzaminu w WORD w Tarnobrzegu na wpływy w tej instytucji i podejmowały się w zamian za korzyść majątkową pośrednictwa w załatwieniu im pozytywnego zaliczenia tego egzaminu. Część z nich była oskarżona o udzielenie korzyści majątkowych w/w egzaminatorom w zamian za załatwieniu pozytywnego zaliczenia egzaminu praktycznego na prawo jazdy dla określonych osób. Analogicznie zarzuty przyjęcia takich korzyści przedstawione zostały egzaminatorom WORD. Śledztwo dotyczyło również osób, które nakłaniały egzaminatorów do niedopełnienia obowiązków służbowych i przekazywały im dane tych, którzy mieli przystąpić do egzaminu praktycznego na prawo jazdy i zaliczyć go z wynikiem pozytywnym.

 

Zobacz też

Korupcja w WORD w Tarnobrzegu

 

Korupcja w WORD w Tarnobrzegu trwa śledztwo

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij