Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Jestem za... Czyli co może być lepszego od 10 pytań? Opinia Tadeusza Kensego

Opublikowano: 2018-07-23 10:49:04, przez: admin, w kategorii: Opinie

Temat zmian konstytucji czy zmiany konstytucji powraca. Co ustawa zasadnicza powinna zawierać sugeruje Tadeusz Kensy.

Fot. sejm.gov.pl

Fot. sejm.gov.pl

 

Problem w tym, żeby mówić głośno i jasno (ignorując nawet liczbę czy treść tych dziesięciu pytań) jak wyobrażamy sobie wymarzony i przemyślany system polityczny (ustrój) NA POTEM. Krytyka, nawet najtrafniejsza, ale wyłącznie pod dyktando emiterów zagadnień, jest jak miedź brzęcząca...

Czytaj także

Jak zmienić konstytucję, by zmiany miały sens? Opinia Tadeusza Kensego

Zmiany w konstytucji. Tak, ale w jakim kierunku? Opinia Tadeusza Kensego

 

Jestem za uchwaleniem nowej konstytucji, w istotny sposób zmieniającej obecny system polityczny, ograniczając wszechwładzę klasy politycznej, która nad reprezentowaniem interesów narodu przedkłada interesy swoich partii.

 

Jestem za tym, by tekst konstytucji nie był książką życzeń, zażaleń, skarg lub wniosków.

 

Jestem za trójpodziałem władzy politycznej i szczególnymi regulacjami dotyczącymi relacji legislatywy z egzekutywą oraz za niezależnością sądów i wymiaru sprawiedliwości.

 

Jestem za systemem kanclerskim, dającym we współczesnym świecie największe szanse dobrego rządzenia Polską i za niedopuszczeniem do powtórzenia się obecnego przypadku władzy partyjnej ideokracji, pod którą to partia rządząca zastępuje społeczeństwo.

 

Jestem za zagwarantowaniem opozycji określonych form udziału w systemie sprawowania władzy oraz zapewnieniem warunków rozwoju polityczności społeczeństwa.

 

Jestem za tym, by kandydatem na urząd prezydenta nie mógł być żaden lider partyjny.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Jestem za likwidacją próżniaczego Senatu i powołaniem na jego miejsce niepolitycznej, reprezentującej organizacje i instytucje społeczeństwa cywilnego izby społeczno-gospodarczo-samorządowej.

 

Jestem za przyjęciem obligatoryjnych form plebiscytowych, w tym referendalnych, jako zapytań o zdanie suwerena w określonych, istotnych społecznie sprawach.

 

Jestem za mieszaną ordynacją wyborczą do Sejmu, przewidującą podział całej puli mandatów na możliwe do zdobycia w okręgach jedno i wielomandatowych.

 

Jestem za ograniczeniem liczby posłów o połowę, za utrudnieniem dokonywania międzypartyjnych transferów w trakcie kadencji oraz za możliwością odwołania posła, który by się sprzeniewierzył swoim deklaracjom składanym w trakcie kampanii wyborczej.

 

Jestem za trwałością konstytucji i jasno określonymi obowiązkami jej obrońców, z równoczesnym określeniem warunków tzw. wyjątku konstytucyjnego stwarzającego podstawy do obywatelskiej deliberacji nad jej zmianą lub uchwaleniem poprawek.

 

Jestem pewnie za czymś tam jeszcze...

 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Tadeusz Kensy

 

Działacz społeczny, gospodarczy i związkowy, ekspert i doradca gospodarczy. Od 1977 r. w opozycji antykomunistycznej (Studencki Komitet Solidarności, Komitet Samoobrony Społecznej KOR, Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej , wydawca czasopism drugiego obiegu. Od 1980 r. członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” W 1981 członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, współzałożyciel i jeden z inicjatorów powołania Solidarności Rolników Indywidualnych. Wkrótce po zwolnieniu z internowania (grudzień 1982) zwolniony z pracy. W latach 80-tych pracownik fizyczny, a potem brygadzista w firmach prywatnych. W latach 90 i później menedżer w prywatnych i spółdzielczych przedsiębiorstwach oraz instytucjach otoczenia biznesu .