Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Przedświąteczny Podkarpacki Bazarek w Boguchwale

Najłatwiej o pracę fizyczną. Barometr ofert pracy kwiecień 2018

Opublikowano: 2018-05-11 08:12:24, przez: admin, w kategorii: Praca

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w kwietniu wzrasta trzeci miesiąc z rzędu, po grudniowo-styczniowej korekcie.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Wartości wskaźnika:
Kwiecień 2018: 278,0 pkt.
Marzec 2018: 271,4 pkt.

Do wzrostu przyczyniają się sprzyjające warunki atmosferyczne i dobra koniunktura gospodarcza. W konsekwencji przedsiębiorstwa, w tym te zorientowane sezonowo, zwiększają zapotrzebowanie na nowych pracowników. Jednak do wzrostu liczby internetowych ofert pracy przyczynia się również wzmożona konkurencja przedsiębiorstw o pracownika. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w marcu pozostała na poziomie sprzed miesiąca, równym 6,3%.

 

W kwietniu jedynie w woj. opolskim i podlaskim odnotowaliśmy spadek liczby internetowych ofert pracy. W przypadku woj. opolskiego spadek obserwujemy drugi miesiąc z rzędu, w woj. podlaskim spadek wystąpił zaś po raz pierwszy od dziesięciu miesięcy. Największy przyrost Barometru wystąpił w woj. wielkopolskim, mazowieckim i pomorskim. Stosunkowo słaby wzrost zaobserwowany został w woj. dolnośląskim, świętokrzyskim i śląskim. Wśród województw o relatywnie niskiej stopie bezrobocia liderem pod względem szybkości napływu ofert pracy było woj. wielkopolskie, najsłabiej wypadło natomiast woj. śląskie. W przypadku województw z relatywnie wysoką stopą bezrobocia najwięcej ofert przybyło w woj. podkarpackim, najmniej – w woj. świętokrzyskim. Z punktu widzenia dotychczasowych zmian ogłoszeń o zatrudnieniu w całym bieżącym roku, we wszystkich województwach nastąpił wzrost, największy – woj. mazowieckim, pomorskim i łódzkim, najmniejszy – w woj. warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i opolskim.

 

Spośród grup ofert pracy w kwietniu najłatwiej było o pracę fizyczną. To osoby poszukujące zajęcia sezonowego nie wymagającego wyższego wykształcenia najkorzystniej wypadały na rynku pracy. Następne pod względem dynamiki ofert pracy były kategorie zawodów zaliczających się do nauk społecznych, następnie ścisłych i inżynieryjnych, a na końcu – usługowych.

 

W kwietniu liczba ofert pracy dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych najszybciej wzrastała w public relations, sektorze publicznym oraz w bankowości, najwolniej zaś w ubezpieczeniach, firmach konsultingowych oraz działach przedsiębiorstw ds. zasobów ludzkich. Z punktu widzenia dłuższego okresu, według poszczególnych kategorii ww. grupy zawodowej pod względem trwałości wzrostowej tendencji można wyróżnić kategorie: bankowości, nieruchomości, public relations oraz sektora publicznego. Kategorie te charakteryzują się wyraźnym trendem wokół którego krótkookresowe oscylacje są stosunkowo niewielkie. W skali bieżącego roku największy przyrost ofert został zaobserwowany w public relations, najmniejszy zaś w konsultingu.

 

Wśród kategorii obejmujących oferty pracy dla przedstawicieli zawodów z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych najbardziej dynamiczny przyrost w skali miesiąca zaobserwowany został w przypadku sektora B+R (badań i rozwoju) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Branże: produkcyjna, technologii informatycznych (IT) i energetyki umieściły nieco mniej ofert pracy niż przed miesiącem, przy czym największy spadek wystąpił w energetyce. Wśród wymienionych kategorii najmniej podatna na fluktuacje sezonowe jest kategoria ofert dot. zatrudnienia w działach badań i rozwoju. W skali bieżącego roku największy przyrost ofert został zaobserwowany w BHP, najmniejszy zaś w energetyce.

 

Spośród kategorii ofert pracy dotyczących zawodów usługowych wyraźny wzrost liczby ogłoszeń o zatrudnieniu wystąpił w branży logistycznej. Z kolei w branży hotelarskiej, zdrowotnej i spedycyjnej liczba ofert pracy spadła. W hotelarstwie spadek notujemy już drugi miesiąc z rzędu. W skali bieżącego roku największy przyrost ofert pracy został zaobserwowany w branży ochrony i pielęgnacji zdrowia i urody, najmniejszy zaś w hotelarstwie.

 

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w Internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku, jak i wyłącza wpływ zmian ogłoszeń sezonowych, a więc części ofert dotyczących pracy tymczasowej. Barometr podawany jest w formie indeksu w pkt. proc. Wskazuje na zmiany zapotrzebowania na nowych pracowników. W zestawieniu ze zmianami bezrobocia mówi o tym, w jakiej fazie znajduje się rynek ofert pracy. Zazwyczaj posiada właściwości wyprzedzające w stosunku do zmian zatrudnienia i bezrobocia. Jednak równie ciekawą interpretację ma nietypowe zachowanie w stosunku do innych wskaźników rynku pracy. Może wtedy wskazywać na zmiany strukturalne, zachodzące na rynku pracy. Przykładem takich zmian były lata 2002 i 2009, kiedy Barometr wzrastał wraz ze wzrostem bezrobocia, wskazując na rosnące niedopasowanie kwalifikacji poszukujących zatrudnienia do potrzeb pracodawców, które przyczyniło się do utrzymywania się stopy bezrobocia na wysokim poziomie.

Badania prowadzone są w ramach projektu pn. Metoda ustawicznego monitorowania niedopasowania edukacyjnego na szczegółowym poziomie, finansowanego z programu „Dialog” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Robert Pater

Herman Cherniaiev

Kolejne wyniki Barometru Ofert Pracy, zawierające dane z maja ukażą się 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9.00.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij