Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Barometr Ofert Pracy – styczeń 2017

Opublikowano: 2017-02-08 12:40:27, przez: admin, w kategorii: Praca

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w styczniu odrobił z nawiązką grudniowy spadek.

Fot. Pixabay/CC0Wykres został podzielony na cztery części obrazujące stan rynku ofert pracy, zinterpretowany na wykresie. Na osi poziomej odznaczono zmiany stopy bezrobocia w skali roku a na osi pionowej – Barometru Ofert Pracy. Strzałka na krzywej oznacza aktualną sytuację, a jej zwrot – przewidywany kierunek przyszłych zmian.
Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Zegar rynku ofert pracy, który jest wrażliwy na zmiany dynamiki napływu ofert sygnalizuje spowolnienie na rynku wolnych miejsc pracy. Jednak pomimo tego, że wzrost Barometru jest wyraźnie wolniejszy niż przed rokiem, to wciąż ta pozytywna tendencja nie ustępuje. W zmianach Barometru widać pewną analogię do sytuacji na rynku amerykańskim, na którym liczba internetowych ofert pracy przez kilka miesięcy zmniejszała się, a następnie zaczęła powoli wzrastać. Jednak w tamtym przypadku stopa bezrobocia spada już wolniej. W Polsce obniża się ona w niezmiennym stopniu o 0,1 – 0,2 punkty procentowe miesięcznie. W końcu października na polskich portalach internetowych pozostawało 155,7 tys. ogłoszeń o zatrudnieniu.

 

W styczniu 2017 r. liczba ofert pracy zrosła w większości województw. Do grupy województw, w których spadłą należały woj. małopolskie, mazowieckie, pomorskie oraz wielkopolskie. Największe ograniczenie liczby wakatów, zarówno w ujęciu procentowym, jak i bezwzględnym wystąpiło w woj. mazowieckim. Wolnych miejsc pracy przybyło przede wszystkim w woj. wschodniej Polski, z czego najwięcej w woj. lubelskim. Do spadku liczby ogłoszeń o pracy w regionach najlepiej rozwiniętych może przyczyniać się niska dynamika inwestycji, które warunkują tworzenie nowych miejsc pracy. Z kolei wzrost w regionach najsłabiej rozwiniętych może być efektem szybko rosnącej konsumpcji, wspomaganej państwowym programem, jak i większą aktywnością przedsiębiorców w poszukiwaniu pracowników, w rezultacie prawdopodobnego zmniejszenia aktywności zawodowej części społeczeństwa.

 

Z punku widzenia kierunków kształcenia, w styczniu przyrost ofert pracy dotyczył tylko wakatów dla osób wykształconych w naukach społecznych i prawnych. Wyraźnie spadła liczba ofert pracy dla absolwentów usługowych kierunków kształcenia. W nieco mniejszym stopniu przedsiębiorcy ograniczyli odsetek ogłoszeń o zatrudnieniu, skierowanych do absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych.

 

W styczniu br. spośród ofert skierowanych do absolwentów nauk społecznych i prawnych największy wzrost liczby wolnych miejsc pracy w ujęciu procentowym wystąpił dla franczyzobiorców. Stosunkowo dużo ofert zatrudnienia przybyło również dla poszukujących pracy w ubezpieczeniach, public relations oraz w sprzedaży. Wzrost w tej ostatniej kategorii był szczególnie znaczny w ujęciu bezwzględnym. Wyraźny spadek wakatów obserwujemy dla absolwentów, którzy poszukują pracy w finansowych działach przedsiębiorstw. Ograniczenie ich liczby wystąpiło również w sektorze publicznym oraz dla specjalistów do spraw kontroli jakości. Nieco mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca było ofert przeznaczonych dla poszukujących pracy w reklamie, grafice oraz bankowości. Liczba ofert ogłaszanych dla pracowników administracji biurowej i call center pozostała bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Pozostałe kategorie ogłoszeń cechowały się nieznacznym wzrostem w styczniu. W porównaniu do danych sprzed roku nadal procentowo najwięcej ofert przybyło dla prawników i poszukujących pracy w sektorze publicznym. Wyraźnie mniejszy poziom wolnych miejsc pracy występuje dla finansistów oraz specjalistów ds. ubezpieczeń.

 

W naukach ścisłych i inżynieryjnych zwiększyła się liczba ogłoszeń skierowanych do informatyków ze specjalizacją w tworzeniu aplikacji internetowych oraz handlu elektronicznym. Przybyło również nieco ofert dla pracowników budownictwa oraz specjalistów IT ds. rozwoju oprogramowania. Liczba wakatów dla pracowników BHP i ochrony środowiska pozostała bez zmian. Największy względny spadek zapotrzebowania na nowych pracowników jest odczuwalny w energetyce. Ma on jednak najprawdopodobniej charakter korekty, po obserwowanym w miesiącu ubiegłym znacznym wzroście. W rezultacie liczba wakatów w tej kategorii powróciła do przeciętnej z miesięcy poprzednich. W pozostałych kategoriach obserwujemy niewielki spadek liczby ogłoszeń o zatrudnieniu.

 

W usługach ofert przybyło jedynie dla absolwentów logistyki, głównie w działach transportu i spedycji. Wyraźny spadek odnotowaliśmy w sztuce, rozrywce oraz mediach. Liczba wakatów wciąż ograniczana jest w edukacji i szkoleniach. Pracodawcy zmniejszyli również liczbę wakatów przeznaczonych dla specjalistów ds. zarządzania łańcuchem dostaw. Nieznacznie zmniejszył się popyt na pracowników w sektorze ochrony zdrowia i pielęgnacji urody

 

Robert Pater , Ilona Vybryk

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij