Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Dotacja na ochronę znaku firmowego czy wynalazku

Opublikowano: 2011-12-23 18:34:47, przez: admin, w kategorii: Biznes

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dotacji na ochronę znaku firmowego, użytkowego, wynalazku.

Dotacja na ochronę znaku firmowego czy wynalazku

PARP oferuje wsparcie niewielkim firmom w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poddziałanie 5.4.1 - wsparcie na uzyskanie i realizację ochrony własności przemysłowej. Wsparcie może wynieść minimalnie 2 tys zł, maksymalnie 400 tys zł. Nie więcej jednak niż 85 proc. wydatków. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia tego roku. W 2012 r. Agencja ponownie będzie prowadzić nabór.

- Dofinansowanie w ramach tego poddziałania jest udzielane na inwestycje mające w poprawę efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych, poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej - informuje Dariusz Wojtaszek, dyrektor biura prezesa PARP.

Dofinansowanie na dwa rodzaje

Pierwszy rodzaj projektów, zwany wsparciem na uzyskanie ochrony własności przemysłowej konkretnego przedsiębiorstwa, związany jest z pokryciem wydatków związanych z przygotowaniem zgłoszenia wynalazku, wzoru przemysłowego albo wzoru użytkowego do polskiego lub zagranicznego Urzędu Patentowego. Powinno to odbywać się przez zawodowego pełnomocnika lub rzecznika patentowego.

Drugi rodzaj projektów inwestycyjnych, związany jest z wszczęciem i prowadzeniem wszelkiego rodzaju postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji lub postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji. W szczególności jest to ważne w przypadkach, gdy istnieje poważne podejrzenie, że został ukradziony projekt konkretnej firmy.

Nie tylko opłaty patentowe

Dotacje mogą posłużyć nie tylko na zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego, czy na opłaty za dokumenty pierwszeństwa i opłaty za odnowienie wniosku.

Dofinansowane są również koszty obsługi zawodowego pełnomocnika lub rzecznika patentowego, tłumaczenia (w przypadku zgłoszenia wzoru do zagranicznego urzędu patentowego), inne opłaty urzędowe, przygotowanie dokumentacji. Wsparcie jest oferowane na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań.

Wybierz studia w WSPiA

Według PARP-u tego typu poddziałanie cieszy się powodzeniem szczególnie wśród mikroprzedsiębiorstw i firm małych, których często nie stać na poniesienie kosztów opatentowania znaku firmowego albo wynalazku.

- Celem działania jest poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej przez firmy. Dotacje mają przyczynić się także do rozwoju rynku innowacji i pełnego wykorzystania ich ochrony prawnej. Ma także upowszechnić wśród polskich firm rolę jaka spełniają patenty uzyskiwane poprzez zgłoszenie znaku przemysłowego lub wynalazku do Urzędu Patentowego.

Andrzej Okrasiński, Portal Skarbiec.Biz

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij