Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Podatki w Rzeszowie na tle podatków w innych miastach

Opublikowano: 2015-11-02 12:55:30, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW, KRAJ. W wielu miastach i gminach szykują się zmiany stawek podatków i opłat lokalnych na kolejny rok. W tym roku minister finansów obniżył (o 1,2 proc.) górne granice lokalnych danin, jakie mogą obowiązywać w 2016 r.

Pieniadze2

 

Jak w największych miastach kształtują się cztery wybrane stawki podatków i opłat lokalnych: od nieruchomości (od budynków lub ich części mieszkalnych oraz od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej), opłaty od posiadania psa oraz opłaty targowej?

Najniższe stawki podatku od nieruchomości, zarówno budynków mieszkalnych jak i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej są w Kielcach - wynoszą one odpowiednio 0,59 zł/1 mkw. i 20,36 zł/ 1 mkw.

Większość miast zrezygnowała z opłaty od posiadania psa. Wśród miast wojewódzkich są one jeszcze pobierane w Szczecinie, Krakowie i Kielcach.

Coraz mniej popularna staje się także opłata targowa. Z początkiem przyszłego roku rezygnują z niej m.in. Warszawa i Gdańsk. W pozostałych miastach stawki opłaty targowej są uzależnione od wielu czynników, w tym m.in. od miejsca handlu, rodzaju sprzedawanych produktów, sposobu sprzedaży oraz zajmowanej powierzchni. Może ona wynosić od kilku złotych przy sprzedaży obnośnej, tj. z ręki (3 zł w Łodzi i Toruniu) do nawet kilkuset złotych przy sprzedaży produktów gastronomicznych z ciężarówki (30 zł w Krakowie i 46 zł w Łodzi).

 

Opłaty od nieruchomości mieszkalnych (pierwsza wartość) i zajętych pod biznes (druga wartość):

 

Warszawa - 0,74 zł/1 m.kw, 23,03 zł/1 m.kw.

Lublin - 0,73 zł/1 m.kw., 22,2 zł/1 m.kw

Szczecin - 0,70 zł/1 m.kw., 23,03 zł/1 m.kw.

Rzeszów - 0,62 zł/1 m. kw., 23,08 zł/1 m.kw.

Wrocław - 0,73 zł/1 m.kw., 22,82 zł/1 m.kw.

Kraków -  0,74 zł/1 m.kw.,  23,03 zł/1 m.kw.

Bydgoszcz - 0,68 zł/1 m.kw., 22,11 zł/1 m.kw. 

Katowice - 0,68 zł/1 m.kw., 22,19 zł/1 m.kw.

Opole - 0,61zł/1 m.kw., 22,66 zł/1 m.kw. 

Gdańsk - 0,75 zł/1 m.kw., 23,13 zł/1 m.kw. 

Łódź - 0,73 zł/1 m.kw., 22,82 zł/1 m.kw.

Toruń - 0,60 zł/1 m.kw., 22,16 zł/1 m.kw.

Lubin - 0,75 zł/1 m.kw., 23,13 zł/1 m.kw. 

Poznań - 0,75 zł/1 m.kw., 23,13 zł /1 m.kw.

Kielce - 0,59 zł/1 m.kw., 20,36 zł/ 1 m.kw.

Białystok - 0,73 zł/ 1 m.kw., 22,36 zł/ 1 m.kw.

Olsztyn - 0,61 zł/1 m.kw. 20,90 zł/1 m.kw.

 

Opłaty targowe

 

Warszawa - 8 zł/1 dzień sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych w strefie I ze stałego stoiska, a 12 zł z pojazdu do 3,5 ton. Zostanie zniesiona z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Lublin - kilkadziesiąt stawek w zależności od strefy, w której jest prowadzona sprzedaż (miasto jest podzielone na 5 stref) i od zajętej powierzchni pod sprzedaż; stawki wahają się od 4 zł do 650 zł

 

Szczecin - kilkadziesiąt stawek w zależności od strefy (miasto podzielone na 3 strefy), formy sprzedaży, rodzaju sprzedawanych towarów i od zajętej powierzchni pod sprzedaż; stawki wahają się od 0,20 zł/1 m2 za sprzedaż przed
namiotami do 500 zł)

 

Rzeszów - 7 zł/m.kw.

 

Wrocław - kilkadziesiąt stawek w zależności od formy sprzedaży, rodzaju sprzedawanych towarów i od zajętej powierzchni pod sprzedaż; stawki wahają się od 2 zł/dzień za sprzedaż obnośną do 50 zł/dzień za sprzedaż ryb i drzewek choinkowych przed świętami)

 

Kraków - kilkadziesiąt stawek w zależności m.in. od grupy targowisk i miejsc wyznaczonych do handlowania (wyznaczono 3 grupy), zajmowanej powierzchni pod sprzedaż i rodzaju produktu, stawki wahają się od 1 zł/dzień za sprzedaż warzyw na straganie do 30 zł/dzień za sprzedaz z przyczepy gastronomicznej)

 

Bydgoszcz - kilkadziesiąt stawek w zalezności od sposobu sprzedaży, rodzaju produktu i zajmowanej powierzchni, stawki dzienne wahają się od 0,50 zł przy sprzedaży na straganach i pawilonach (za 1m.kw) do 10 zł/m.kw. przy sprzedazy z samochodów i przyczep o ładowności pow. 2 ton 

 

Katowice - kilkanaście stawek w zależności od miejsca sprzedaży, produktu i powierzchni zajętej pod sprzedaż; dzienna stawka od 6 zł za 1 m.kw. w miejscach wyznaczonych z każdego stoiska handlowego, z ręki, ziemi, kosza, stolika do 200 zł za sprzedaż prowadzoną poza miejscami wyznaczonymi

 

Opole - trzy główne stawki: od sprzedaży na targowiskach miejskich: „Cytrusek”, „Centrum” – 15,50zł; od sprzedaży na pozostałym terenie miasta – 22,50zł; dzienna stawka od sprzedaży z ręki, ziemi, kosza, wiadra lub skrzynki, niezależnie od miejsca prowadzenia handlu – 6,00zł

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

 

Gdańsk - stawki są zróżnicowane w zależności od formy sprzedaży, wynoszą od 2,50 zł do 6,70 zł, stawka podstawowa wynosi 3 zł za m kw. zajętej powierzchni. Zniesiona od 2016 r.

 

Łódź - kilkadziesiąt stawek w zalezności od formy sprzedaży, produktu oraz zajetej powierzchni, np. 3 zł za 1 m.kw. przy sprzedazy z ręki, stołu do 46 zł przy sprzedazy z autobusu produktów gastronomicznych

 

Toruń - obowiązuje kilkanaście stawek zależnych m.in. od sposobu sprzedaży i zajętej powierzchni, stawki wdzienne wynoszą od 3 zł przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra do skrzynki itp. Do 22 zł przy sprzedaży z auta o masie powyżej 3,5 t. 

 

Lubin - brak danych

Poznań - brak danych

Białystok - brak danych

 

Kielce - kilkanaście stawek, wysokość zależna m.in.. od strefy (miasto podzielone na 3 strefy) i zajmowanej powierzchni, stawki dzienne od 0,50 zł za sprzedaż z reki w I strefie do nawet 80 zł w strefie III za sprzedaż z auta 

 

Olsztyn - kilkanaście stawek w zależności od miejsca sprzedaży, rodzaju towaru i sposobu sprzedaży, stawki od 4 zł za sprzedaż z z ziemi, ręki, kosza, skrzynki do 300 zł za sprzedaż na terenie położonym nad Zatoką Miłą pomiędzy ulicami Jeziorną i Sielską oraz wzdłuż ulicy Jeziornej.

 

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2016 r. określone przez ministra finansów.

 

1) Podatek od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m kw. powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m kw. powierzchni.

 

2) Podatek od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,65 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

 

3) Podatek od środków transportowych:

- Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 811,60 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1353,94 zł,

c) powyżej 9 ton - 1624,72 zł,

d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 3100,42 zł.

- Od ciągników siodłowych lub balastowych:

a) przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1895,48 zł,

b) przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - (do 36 ton włącznie - 2396,41 zł; powyżej 36 ton 3100,42 zł).

- Od przyczep lub naczep:

a) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1624,72 zł,

b) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie - 1895,48 zł; powyżej 36 ton - 2396,41 zł).

 

4) Opłaty:

a) targowa, nie może przekroczyć 758,47 dziennie,

b) miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,18 zł dziennie,

c) miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć 3,10 zł dziennie,

d) uzdrowiskowa, nie może przekroczyć 4,27 zł dziennie,

e) od posiadania psów 120,05 zł.

 

Kurier PAP

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij