Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PFR (Pre-Filled tax Return)?

Opublikowano: 2015-04-21 11:16:06, przez: admin, w kategorii: Prawo

Od połowy marca do końca kwietnia 2015 r. na Portalu Podatkowym jest ułatwienie dla podatników - usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR.

Czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PFR (Pre-Filled tax Return)?

 

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Usługa ta w 2015 r. adresowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do rozliczenia rocznego za 2014 r. na formularzu PIT-37, rozliczających się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe ma charakter propozycji rozliczenia rocznego. Jest ono sporządzane wyłącznie na podstawie danych zawartych w informacjach o dochodach osób fizycznych PIT-11, PIT-8C, PIT-R za 2014 r., otrzymanych od płatników. PFR PIT-37 nie obejmuje m.in. przychodów otrzymanych od organów rentowych (np. ZUS). Jeśli podatnik otrzymał przychody od organów rentowych winien je uwzględnić (dopisać) w pobranym zeznaniu.

Potwierdzeniem złożenia dokumentu jest pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru UPO, które stanowi dowód złożenia zeznania w formie elektronicznej.

Do pobrania PFR i wysłania zeznania podatkowego PIT-37 niezbędne są następujące dane:

identyfikator podatkowy – PESEL/NIP
imię i nazwisko
data urodzenia
kwota przychodu za 2014 r. – suma przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R
kwota przychodu za 2013 r. – niezbędna do wysyłki zeznania
adres e-mail

Wysłanie PFR w kilku krokach (co należy zrobić):

- Wejść na stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl do zakładki Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR)
- Dokonać wyboru sposobu rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem)
- Dokonać uwierzytelnienia poprzez wprowadzenie następujących danych: identyfikator podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, kwota przychodu uzyskanego w 2014 r. (suma wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R)
- Po uwierzytelnieniu system podaje informacje o dokumentach źródłowych, na podstawie których przegotowano PFR
- Po pobraniu wstępnie wypełnionego zeznania jest możliwość edycji wszystkich pól formularza, a także możliwość modyfikacji wszelkich danych znajdujących się w pobranym PFR (np. można uzupełnić zeznanie wpisując przychody z organów rentowych, ulgi, 1% na rzecz OPP)
- Po sprawdzeniu wszystkich danych i upewnieniu się, że zeznanie zostało w całości uzupełnione należy je podpisać:
-  Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub
- danymi autoryzującymi, tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2013 r.
 
System weryfikuje wysłane zeznanie nadając mu określony status
Wyłącznie dla dokumentów ze statusem „200” możliwe jest pobranie UPO - Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Należy pamiętać, że po przekroczeniu limitu 5 błędnych prób uwierzytelnienia następuje automatyczna blokada dostępu do usługi PFR, a podatnik otrzymuje komunikat „Błąd pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego [PFR]”

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij