Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Interreg V-A – pieniądze na współpracę Polski i Słowacji

Opublikowano: 2015-03-02 20:58:53, przez: admin, w kategorii: Biznes

BRUKSELA, PODKARPACKIE. Komisja Europejska zatwierdziła w lutym 2015 roku Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020.

Zasięg terytorialny programu

Zasięg terytorialny programu

 

Prace nad przygotowaniem programu rozpoczęły się w połowie 2012 roku. Koordynowane są one przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej. Do dnia dzisiejszego odbyło się 10 spotkań Grupy Roboczej, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele polskich województw (małopolskie, podkarpackie, śląskie), regionów słowackich (Kraje Preszowski i Żyliński), euroregionów, polskich i słowackich instytucji centralnych, urzędów wojewódzkich.

W grudniu 2014 r. projekt Programu został przekazany do ostatecznego zatwierdzenia przez Komisję Europejską, a zatwierdzony został 12 lutego 2015.

Priorytety Programu:

Oś priorytetowa 1 Ochrona i rozwój transgranicznego środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego

Cel tematyczny: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami

Priorytet inwestycyjny: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Oś priorytetowa 2: Zrównoważony transport transgraniczny

Cel tematyczny: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych

Priorytety inwestycyjne

- Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnym

- rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej;

Oś priorytetowa 3: Rozwój edukacji transgranicznej i kształcenia ustawicznego

Cel tematyczny: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Priorytet inwestycyjny: Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia

Oś priorytetowa 4: Pomoc techniczna

Budżet Programu: 155 milionów euro (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

 

Beneficjenci Programu:

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
- instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
- organizacje pozarządowe non-profit,
- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
- kościoły i związki wyznaniowe.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij