Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Pracodawca ma mniej czasu na informowanie skarbówki w formie „papierowej”

Opublikowano: 2015-01-21 14:55:38, przez: admin, w kategorii: Prawo

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2015 r. zasad przesyłania przez płatników dokumentów do urzędów skarbowych, termin na przekazywanie ich w wersji papierowej mija 31 stycznia br.

Formy opodatkowania dla firm. Ryczałt

 

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady przekazywania przez pracodawców (płatników) dokumentów do urzędów skarbowych o dochodach, jakie uzyskali w 2014 r. zatrudnione u nich osoby.

Termin składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku przez płatników (pracodawców) do urzędów skarbowych, sporządzonych w formie papierowej został skrócony do końca stycznia. Oznacza to, że płatnicy (pracodawcy), przesyłający informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników (osób fizycznych) mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. Pamiętać jednak należy, że wybierając formę papierową, termin jest krótszy – do końca stycznia.

Możliwość złożenia dokumentów w wersji papierowej nie oznacza, że nie będą mogły one zostać wysłane elektronicznie. Spełnienie bowiem warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

Do wysłania dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej są natomiast zobowiązani płatnicy, którzy mają obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych).

Przy czym termin sporządzenia i przesłania ww. dokumentów w formie elektronicznej pozostaje bez zmian - koniec lutego.

Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną została uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym, intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania  zbiorczych e-deklaracji. 

Główną zaletą tej bramki jest możliwość złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20 000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. W tym celu wprowadzone zostały nowe schematy informacji zbiorczych PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji zbiorczej PIT-40, które w Uniwersalnej Bramce Dokumentów zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z. 

Schematy dokumentów zbiorczych nie przewidują składania korekt. Korekty powinny być składane  jako pojedyncze dokumenty (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40)  za pośrednictwem dotychczasowej  bramki  e-Deklaracje.

Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będący osobami fizycznymi, będą mogli podpisać wysyłane przez UBD dokumenty (PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-40Z) danymi autoryzacyjnymi. W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje będą wymagały bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Więcej informacji na stronie internetowej Izby Skarbowej w Rzeszowie http://www.bip. is.rzeszow.pl/ oraz w zakładce Dla płatników na portalu podatkowym www.portalpodatkowy. mf.gov.pl

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij